перейти на сайт>>

Психологічні чинники виникнення та подолання шкільних страхів у молодшому (підлітковому) віці

ID роботи: 8473
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми страхів у молодшому шкільному віці

1.1. Дослідження страху як психологічного феномену

1.2. Характеристика зовнішніх і внутрішніх чинників, що спричинюють виникнення страхів у дітей молодшого шкільного віку

1.3. Основні напрямки профілактики та корекції шкільних страхів

Розділ 2. Експериментальне дослідження страхів дітей молодшого шкільного віку

2.1. Характеристика методики і бази дослідження

2.2. Аналіз результатів дослідження

РОЗДІЛ 3. Напрямки подолання страхів у молодших школярів та ефективність корекційної роботи

3.1 Корекційна робота та практичні рекомендації

3.2 Аналіз результатів корекційної роботи

Висновок

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Теоретико-методологічний та психолого-педагогічний аналіз проблеми страхів у дитячому віці відкриває багато особливостей поведінки дітей у цей період. Страхи на цьому етапі багатьма вченими, у випадку нормального розвитку дитини, вважаються важливою ланкою регуляції поведінки в цілому і мають позитивний адаптаційний зміст. Дитина має природні механізми їх подолання, тому робота зі страхами повинна ґрунтуватися, перш за все, на використанні цих механізмів, аналізі джерел виникнення страхів та усвідомлення, з яким саме страхом належить боротися, а з яким ні. Для цього необхідно використовувати спеціально підібраний комплекс психодіагностичних методик для дослідження страхів у дітей. Страх – це  не лише біопсихофізіологічне явище, але й глибоко соціальне, що визначає його детермінанти та наголошує актуальність вивчення як проблеми.

Страх починається з неусвідомлених недиференційованих реакцій і переходить до усвідом­леного та стійкого, інколи нав’язливого почуття. Недооцінка такого переживання, як страх, при­зводить до того, що вихователі (вчителі) і батьки, не замислюючись, застосовують покарання.

Для діагностування різних видів страху у роботі пропонується кілька методик. Для батьків – анкети, для дітей – малювання та створення ігор-ситуацій. Як показало проведене дослідження частіше бояться діти, яким бракує позитивного спілкування з батьками: їм мало читають, не граються з ними, а натомість часто вдаються до повчань та погроз, раціонально підходять до емоційного життя дитини. Найменше страхів помічено у дітей, які ростуть у родинах, де батьки ставляться до дитини дружелюбно і з емоційною теплотою, не оточують малюка надмірною опікою.  Наявність у дитини будь-яких страхів – перший  симптом того, що вона відчуває внутрішнє напруження, не може впоратися з власними емоціями та труднощами. Нервова система молодшого школяра ще слабка, самостійно йому важко подолати страхи.

Для діагностики страхів та особистісної тривожності дітей молодшого шкільного віку був підібраний комплекс методик, які містять як вербальні, так і проективні завдання. Діагностичний інструментарій склали методика виявлення страхів у дітей за допомогою тесту тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен), проективна методика дослідження особистості «Неіснуюча тварина» М.3. Друкаревіч, методика «Страхи в будиночках» М.А. Панфілової. Обрані методики дали змогу виявити та дослідити кількісні та якісні показники страху та особистісної тривожності.

В ході дослідження за допомогою обраних методик було виявлено, що 28% дітей молодшого шкільного віку мають високій рівень страхів та тривожності. Сучасні діти найбільше бояться війни, смерті рідних, темряви, болю.

Аналізуючи результати дослідження було прослідковано закономірність, що страхи взаємообумовлені підвищеною тривожністю дитини. 6 дітей з 8, у яких виявлено високий індекс тривожності, показали високий рівень страху за методиками «Неіснуюча тварина» та «Страхи в будиночках».

З метою психологічної підтримки дітей, що мають різні страхи та зниження рівня тривожності і кількості страхів, як емоційного неблагополуччя учнів молодшого шкільного віку була розроблена і проведена програма корекційно-розвиваючих занять. Продуктивність використання корекційної програми доведена в даному дослідженні.

Теоретико-методологічний та психолого-педагогічний аналіз проблеми страхів у молодшому шкільному віці відкриває багато особливостей поведінки дітей у цей період. Страхи на цьому етапі багатьма вченими, у випадку нормального розвитку дитини, вважаються важливою ланкою регуляції поведінки в цілому і мають позитивний адаптаційний зміст. Дитина має природні механізми їх подолання, тому робота зі страхами повинна ґрунтуватися, перш за все, на використанні цих механізмів, аналізі джерел виникнення страхів та усвідомлення, з яким саме страхом належить боротися, а з яким ні.

Основний зміст рекомендацій щодо усунення страхів зводиться до одного: розуміння почуттів і бажань дітей, їх внутрішнього світу, а також позитивний приклад батьків створюють необхідні передумови для успішного усунення страхів. Не можна звинувачувати, а тим більше лаяти і карати дитину за те, що вона боїться, оскільки саме батьки  несуть персональну відповідальність за самопочуття дитини і її здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам.

Необхідне також постійне та систематичне прове­дення корекційних, розвивальних занять, ігор, арт-корекції (це основний метод усунення стра­хів) у комплексі з фізичними вправами, сенсо-моторною корекцією, малюванням страхів і ко­рекцією мікросередовища.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: