перейти на сайт>>

Психофізіологічні технології у сфері управління персоналом

ID роботи: 2607
Тип роботи:
Об'єм: 104 стор.
Вартiсть: 450 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ
Теоретичні аспекти використання Психофізіологічних технологій у сфері управління персоналом
1.1. Концепції управління персоналом: еволюція та сучасний стан
1.2. Аналіз основних підходів до управління персоналом
1.3. Психологічні та фізіологічні аспекти управління людськими ресурсами
1.4. Висновки
Розділ
Дослідження особливостей використання психофізіологічних технологій у сфері управління персоналом ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.1. Характеристика системи управління персоналом ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.2. Аналіз системи психофізіологічних методів управління персоналом ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.3. Оцінка основних показників психофізіологічних технологій у сфері управління персоналом ПНВП „Спецпромавтоматика”
2.4. Висновки
Розділ 3. Напрямки підвищення використання психофізіологічних технологій у сфері управління персоналом ПНВП „Спецпромавтоматика”
3.1 Розробка заходів щодо підвищення ефективності психофізіологічних технологій у сфері управління персоналом на ПНВП „Спецпромавтоматика”
3.2. Методика удосконалення заробітної плати і матеріального стимулювання на ПНВП „Спецпромавтоматика”
3.3. Впровадження соціально-психологічних методів управління на ПНВП „Спецпромавтоматика”
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
ДодаткиВисновок:

У даній дипломній роботі розкрите питання щодо психофізичних технологій управління персоналом на підприємствах.

Зокрема, у першому розділі чітко описана сутність та характеристика соціально-психологічних методів управління персоналом. Також висвітлене питання щодо соціально-психологічного дослідження трудового колективу на підприємствах промислової галузі.

Основний зміст процесу управління виявляється у здійсненні безпосереднього цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт за допомогою відповідного механізму. У процесі такого впливу реалізуються цілі, завдання, функції, принципи та методи, які і складають зміст механізму управління. Певно, досить важливе місце посідають методи управління, за допомогою яких реалізуються функції управління.

Усі методи, що використовуються в управлінні, пов’язані між собою, доповнюють один одного, використовуються в органічній єдності.

Треба відмітити, що останнім часом істотно розширилися межі уявлення про методи управління, зокрема в Україні. Якщо раніше як методи управління розглядалися лише переконання та примус, то тепер до них належать організаційні, адміністративні, економічні, соціально – психологічні та інші методи. Необхідність використання різних методів у різному поєднанні отримує все більше визнання і є природним відображенням комплексного, багатоаспектного характеру самого управління.

Розкрито соціально-психологічні методи управління на прикладі ПНВП «Спецпромавтоматика». Слід зазначити, що на даному етапі роботи розкрито не тільки методи управління акціонерним товариством, а й вказані конкретні дані організації та головні техніко-економічні показники (рентабельність та проведений достовірний аналіз витрат товариства).

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ПНВП «Спецпромавтоматика» свідчить про його розвиток та поступове нарощування обсягів виробництва. Дослідження існуючої системи менеджменту показало, що управління підприємством ефективне, орієнтоване на ринок.

Ефективність управління персоналом на підприємстві орієнтоване на раціональне використання трудових ресурсів, ефективний розподіл людей по робочим місцям, забезпечення найбільш оптимальних умов для розкриття природних дарувань працівників.

Аналіз системи мотивації ПНВП «Спецпромавтоматика» показав, що на досліджувальному підприємстві використовуються стимули як матеріального, так і нематеріального характеру.

В основному використовують мотивацію матеріального характеру – заробітна плата, премії, участь персоналу в прибутках підприємства.

Система матеріальних стимулів праці в ПНВП «Спецпромавтоматика» складається з різних спонукальних методів, якими керівники намагаються доповнити і зв'язати єдиним процесом створення матеріальної зацікавленості у здійсненні трудової діяльності.

Основні нематеріальні мотиватори - усна похвала, відгул, свобода в прийнятті рішень, відсутні – гнучкий графік роботи, передачі по радіо та телебаченню, дуже рідко йде підвищення по службовій дробині.

В останньому – третьому розділі надані рекомендації щодо підвищення ефективності використання психофізичних технологій у сфері управління на ПНВП «Спецпромавтоматика».

Кожна людина повинна володіти основами методики соціально-психологічних знань. Соціологія та психологія допомагають особистості визначити своє місце в структурі суспільства в цілому і трудового колективу, зокрема, вивчити свої потреби, здібності, цінності й інтереси, виявити зміст своїх соціально-психологічних настанов і визначити шляхи їх реалізації в життя.

У третьому розділі розроблений проект удосконалення мотивації в ПНВП «Спецпромавтоматика».

У ПНВП «Спецпромавтоматика» можливо запропонувати розширення «вертикального набору» обов'язків, тобто забезпечення автономності і відповідальності працівника у виконанні дорученої справи, включення в обов'язки працівника деяких функцій планування і контролю за якістю надання послуг.

В організаційну структуру ПНВП «Спецпромавтоматика» необхідно ввести відділ аналізу де буде можливо отримувати коригуючу систему управління мотиваторами та демотиваторами. Ця система дозволить пильніше відстежувати негативні тенденції розвитку персоналу, а також своєчасно реагувати на них, відстежувати потреби персоналу і змінювати політику стимулювання.

Враховуючи, що ПНВП «Спецпромавтоматика» в 2009 р. отримало прибутки в розмірі більш як 588,8 тис.грн., то найбільш раціонально було б впровадити систему винагород персоналу за працю, відкинувши складну та суб'єктивну систему мотивації (яка, як показав аналіз, за останній період уже не являється мотивуючим фактором) і перейти на дифсистему винагород (диференційна система в залежності від кінцевого результату) від комплексного показника – прибуток. Забезпечення розширення «горизонтального набору» обов'язків, тобто внесення більшої різноманітності в роботу у межах однієї функції.

Також, для покращення роботи працівників ПНВП «Спецпромавтоматика» директор повинен забезпечити, свободу вибору темпу і ритму роботи, ввести більш гнучкий графік роботи, що дасть змогу працівникам більш ефективно працювати.

Доцільно створити на даному підприємстві так званих «осередків якості», що стимулюють ініціативу робітників у вирішенні різних виробничих задач тощо. Нині «осередки якості» є формою групової організації праці, яка найбільш динамічно розвивається в багатьох країнах з ринковою економікою.

На ПНВП «Спецпромавтоматика» необхідно забезпечити усвідомлення виконавцем (працівником), що його робота важлива і суспільно корисна, тоді в працюючих з'явиться елемент професійної гордості, співпереживання за успіхи і невдачі підприємства. Сприянню продуктивності праці може стати, розкриття перед працюючим перспективи розвитку ПНВП «Спецпромавтоматика» і в зв'язку з цим перспективи його просування по службі.

В цілому можна зробити висновок, що впровадження запропонованих заходів у поєднанні з вдосконаленням інших методів управління дозволить підвищити зацікавленість співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї системи управління підприємством.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: