перейти на сайт>>

Підвищення якості туристичних послуг: критерії й методи оцінки

ID роботи: 1944
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1 поняття якості туристичних послуг і критерії їх оцінки
1.1 Поняття якості туристичних послуг
1.2 Критерії оцінки якості туристичних послуг
1.3 Підходи до оцінки якості туристичних послуг, наданими туристичними підприємствами України
Розділ 2 підвищення якості туристичних послуг за умови вибору нового цільового ринку
2.1 Розроблення якості характеру туру
2.2 Вибір цільового ринку і як чинник якісної характеристики туру
2.3 Розрахунок вартості туру в умовах підвищення його якості
Висновки
ЛітератураВисновок:

Проблема забезпечення якості продукції має в сучасному світі універсальний характер. Показники якості, а також проблеми, пов’язані з випуском якісної продукції специфічні для кожної галузі, в тому числі і для сфери туризму. Здатність організаторів (виробників) турів оцінити відповідність послуг, що пропонуються окремими виконавцями різних видів туристичного обслуговування, вимогам, уподобанням, очікуванням і сприйняттю якості з боку клієнтів є невід’ємною умовою ефективного туроперейтинга - якості, як категорії, нормоване і визначається стандартами. Формально рівень якості визначається, як відповідність властивостей продукції та послуг вимогам стандартів. Директивними настановами для створення технологій у сфері управління якістю є міжнародні стандарти ICO (MC ІСО) серії 9000, орієнтовані на встановлення ідентичних норм до аналогічної продукції та послуг у світовому масштабі, в тому числі в сфері туризму. Крім того, різні країни на державному рівні законами та стандартами встановлюють вимоги, які забезпечують безпеку життя, здоров'я і майна споживачів туристичних послуг, охорону навколишнього середовища. Отже, стандарти встановлюються щодо виробництва і споживання туристичного продукту за окремими складовими. Однак, слід відзначити, що незважаючи на всеохоплюючу правову базу, покликану полегшити створення системи якості турпродукту, практика туроперейтинга постійно стикається з різноманітними проблемами, пов’язаними з цим питанням. Специфіка сфери туризму полягає в тому, що її продукт повністю або частково невідчутний, а ефект сервісу оцінюється споживачами в умовах певного емоційного стану, який залежить від великої кількості факторів.
Для успішного ведення туристського бізнесу необхідно не тільки уміти надавати якісні послуги, але і знати кому вони необхідні, чому, для яких цілей. Для цього поводяться маркетингові дослідження.
Правильне розуміння споживачів туристського продукту надають туристичній фірмі можливості:
прогнозувати їх потреби;
виявляти послуги, що мають найбільший попит;
покращувати взаємини з потенційними споживачами;
набувати довіри споживачів за рахунок розуміння їх запитів;
розуміти, чим керується споживач, ухвалюючи рішення про придбання туристських послуг;
з'ясовувати джерела інформації, використовувані при ухваленні рішень про покупку турів;
встановлювати, хто і яким чином робить вплив на вироблення і ухвалення рішення про придбання туристського продукту;
виробляти відповідну стратегію маркетингу і конкретні елементи найбільш ефективного комплексу маркетингу;
створювати систему зворотного зв'язку із споживачами туристських послуг;
налагоджувати ефективну роботу з клієнтами.
Як приклад був розроблений і представлений проект заходів туристичної фірми Турфірми «Інтурист-Луганськ», який спрямований на підвищення якості послуг туристичної фірми.
Значно підвищити якість турпродукту і послуг, які надаються, дозволяють прийоми, напрацьовані маркетинговим досвідом у сфері туристичного обслуговування:
- матеріалізація невідчутного товару (рекламні плакати, буклети, фотографії);
- врахування специфіки закладу в його інтер'єрі, дотримання чистоти і озеленення приміщень, дотримання смаку і стриманості в одязі (формі) працівників;
- досконале управління персоналом і розвиток у всіх працівників менталітету, орієнтованого на клієнта;
- подолання побоювань ризику у клієнтів шляхом особистого ознайомлення персоналу турпідприємства з особливостями функціонування окремих підприємств, які залучаються до сервісного забезпечення турпродукту. Завдяки участі працівників турфірм в ознайомчих (рекламних) турах, пропонуючи певний тур вони можуть поділитися з клієнтом власними враженнями щодо рівня сервісу, що завжди має позитивний вплив;
- адаптація своїх можливостей до попиту: відомо, наприклад, що період шкільних канікул, традиційних відпусток - пік активності в споживанні туристичних послуг. Отже, завданням туроперейтинга є забезпечення максимально широкого асортименту турпродукту в такий період, що, по-перше, дозволяє спрямувати всі потужності і ресурси турфірми на максимальний виробничо-обслуговуючий ефект і, по-друге, створює умови ефективного використання методів управління якістю, підпорядкованого головній меті - задоволення потреб клієнтів. Конструктивним прийомом у «мертвий сезон» є не планування відпусток працівників і скорочення операційних видатків, а перенесення акценту на інший сегмент ринку:
- пошуки можливостей обслуговування учасників конференцій, про які завжди відомо завчасно, проведення ознайомчих турів тощо;
- дотримання постійної якості обслуговування.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: