перейти на сайт>>

Реалізація категорій інтертекстуальності у творчості О. Уайльда

ID роботи: 5150
Тип роботи:
Об'єм: 25 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

І. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

1.1. Інтертекстуальність художнього тексту як об’єкт лінгвістичних досліджень

1.2. Функції інтертекту та форми його реалізації в тексті художнього твору

ІІ. Дослідження особливостей елементів інтертекстуальності у творах Оскара Уайльда

2.1. Використання інтертесту та алюзій у творах Оскара Уайльда

2.2. Аналіз елементів інтермедіальності у творах Оскара Уайльда

Висновок

Використана літератураВисновок:

В результаті проведеного аналізу ми прийшли до висновку про те, що розгляд інтертекстуальності з точки зору лінгвістики передбачає мовну представленість «чужого голосу» в тексті.

У теоретичній частині курсоовї роботи ми визначили сутність процесу інтертекстуальної взаємодії, виділили типи і функції інтертекстуальних включень, а також специфіку функціонування інтертексту в літературі постмодернізму.

Інтертекстуальність стає невід'ємною частиною постмодерністського дискурсу, важливим компонентом ідіостилю письменників постмодернізму.

У другій частині курсової роботи було досліджено особливості икорситання елементів інтертекстуальності у творах Оскара Уайльда

Інтертекстуальність – одна з домінант культури постмодернізму – є  важливим компонентом творчості Оскара Уайльда. Джерелами інтертексту  служать Біблія, антична міфологія, класична англійська література.

Прийнято вважати, що О. Уайльд належить до декадантів. Дійсно, за стилем життя письменник – яскравий представник декадансу. Він схилявся до декаданської гри, але в той же час холоднокровно спостерігав за нею осторонь. В душі письменника жили актор, глядач, режисер та критик трагікомедії європейського декадансу. В цьому складному поєднанні ролей він створював свій особливий художній світ, то декоративно-нарядний і холоднуватий, то наповнений веселою грою розуму, в якому грає сама радість життя, то зломлений під час зіткнення із спустошеним суспільством.

Твори та казки Оскара Уайльда парадоксальним чином являють собою органічне втілення естетичних ідей автора і їх найбільше спростування. Існує твердження, що уайльдівські твори з багатьох точок зору є досить різноманітним явищем. Критики відзначають різні літературні і живописні впливи в сюжетах, діалогах і стилістиці творів Уайльда. При цьому, звичайно, згадують Бодлера, Готьє, Флобера, Андерсена, Едгара По, Веласкеса та ін. Один із перших біографів Уайльда О. Рейсом наголошував, що Уайльд «написав пером Флобера казки, які міг би придумати Андерсен».

Існує два способи «входження» твору іншого виду мистецтва в літературний текст. Перший – це включення в текст літературного твору будь-якої інформації про твір іншого виду мистецтва. Другий – переклад мови одного виду мистецтва (музики і живопису) на мову іншого виду мистецтва (літератури). В цьому випадку сам текст починає «жити» за законами іншого виду мистецтва, активно використовуючи його прийоми та методи. Перший спосіб носить характер «доповнюючий»: даючи додаткові знання про час, культурі, костюмі, побут тощо, він «доповнює» світ літературного твору, розширює його межі. В основі другого лежить принцип збагачення – збагачується сама поетика літературного твору. Явище першого порядку називають інтертекстом, другого – інтермедіальністю.

Міф дозволяє Уайльду створити образ «світу мистецтва» як багаторівневий інтертекст, де «впізнавані» сюжети знаходять статус культурних кодів з позначенням «первісного» сенсу кожного образу.

Відкриття Уайльда в галузі художньої прози за масштабом та значенням рівні відкриттів Вагнера в музиці, який вплів у свої музичні драми мало не всю історію людства, взявши за основу міф і розгорнувши його в сучасність. Приблизно те ​​саме робить Оскар Уайльд в літературі.

Згідно з концепцією Уайльда, будь-яке мистецтво тяжіє до універсальності, тобто прагне вийти за межі своїх кордонів, за межі своїх можливостей. Справжнє твір мистецтва має підкорятися універсальним законам і володіти універсальними (загальними з іншими видами мистецтв) засобами вираження. Створити такий твір мистецтва і є найвище завдання Художника.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: