перейти на сайт>>

Реалізація культурологічної лінії програми зі світової літератури у 8-9 класах

ID роботи: 6647
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Глава І

Культурологічні лінія та її роль у курсі світової літератури

1.1. Мета та завдання вивчення світової літератури у 8-9 класах

1.2. Роль та значення культурологічної лінії у курсі світової літератури

Глава ІІ

Особливості реалізації культурологічної лінії у процесі викладання світової літератури

2.1. Педагогічні умови та принципи організації уроку світової літератури, побудованого на культурологічній основі

2.2. Характеристика форм та методів, що використовуються під час реалізації культурологічної лінії програми зі світової літератури

Висновки

ЛітератураВисновок:

Державний стандарт базової і повної середньої освіти як проект змістовими лініями літературної освіти передбачав літературознавчу, культурологічну й порівняльну.

Регулятивом діяльності суб’єктів навчального процесу є Концепція літературної освіти, Державні стандарти, Державні програми з літератури та рекомендації Міністерства освіти і науки України.

Уроки світової літератури займають особливе місце серед традиційних шкільних навчальних дисциплін, які відіграють важливу роль у формуванні свідомості учнів, їхнього «вживання» в культуру, збагаченні життєвого досвіду, розвивають естетичний смак і критичне мислення. Література як навчальний предмет пропонує учням такі знання про навколишній світ, які не дають інші шкільні навчальні предмети, тому що література як мистецтво словесного образу – це особливий спосіб пізнання життя, уявлення художньої моделі світу, що має високий ступінь емоційного впливу. Саме тому культурологічний підхід має бути дієвим засобом у процесі сприйняття художнього твору адекватно до авторського задуму. А це, своєю чергою, потребує ретельного вивчення сутності цих знань не тільки в аспекті теоретичного обґрунтування їхньої методичної доцільності, а й практичної апробації.

Світова література в основній школі, як відомо, вивчається за проблемно-тематичним і жанровим принципами. Навчальний матеріал структурований на основі наскрізних культурологічних тем, у яких закладена проблема становлення внутрішнього світу людини. Досвід прочитання художнього твору в контексті культури – це досвід емоційно-ціннісного проживання й ціннісного ставлення.

Культурологічний аспект є одним з найважливіших у реалізації проектів гуманізації і гуманітаризації освіти. Сьогодні культура, неухильно рухаючись в центр соціального життя, починає розглядатися як первинне в діяльності та системі характеристик сучасної людини. Вона виступає, з одного боку, ефективним чинником творення і вдосконалення багатогранного світу, а з іншого – пробуджує в людині особистість, тобто є інструментом його самопізнання і самозміни. Культура завжди спрямована на здобуття людиною сенсу життя.

Культурологічна й порівняльна лінії у сув’язі забезпечать старшокласникам розуміння місця вітчизняної літератури у європейській, уявлення про різні прояви і форми національної культури й літератури у світовому вимірі.

Для реалізації культурологічної лінії літературного розвитку читача під час моделювання життєвої ситуації або здійснення життєвого вибору слід спиратись на моральні традиції українського народу: співчуття, толерантність, поміркованість, виваженість, бажання допомогти, милосердя, колективізм, совісність.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: