перейти на сайт>>

Рекреаційно-ресурсний потенціал Донецької області: сучасний стан та перспективи

ID роботи: 8826
Тип роботи:
Об'єм: 100 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону

1.1. Поняття та сутність рекреаційно-ресурсного потенціалу

1.2. Характеристика основних складових рекреаційно-ресурсного потенціалу території

1.3. Фактори формування та розвитку рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону

Висновки до розділу 1

Розділ ІІ. Дослідження сучасного стану рекреаційно-ресурсного потенціалу території Донецької області

2.1. Природно-рекреаційні ресурси Донецької області та можливості їх задіяння у системі туристсько-екскурсійного обслуговування

2.2. Оцінка наявного рекреаційно-ресурсного потенціалу Донецької області

2.3. Аналіз основних проблем розвитку рекреаційно-ресурсного потенціалу Донецької області

Висновок до розділу 2

Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-ресурсного потенціалу Донецької області

3.1.  Пріоритетні напрямки розвитку рекреаційно-ресурсної системи Донецької області

3.2. Пропозиції щодо підвищення рекреаційно-ресурсного потенціалу Донецької області на основі розробки регіональних туристичних маршрутів

3.3. Розрахунок економічної ефективності розробленого туристичного маршруту

Висновки

Література

ДодаткиВисновок:

Отже, під рекреаційно-ресурсним потенціалом розуміють сукупність природних ресурсів і природних умов, які знаходяться в певних географічних межах та забезпечують задоволення економічних, екологічних, соціальних та інших потреб суспільства. Бачення сутності рекреаційного потенціалу як сукупності відповідних ресурсів, регіонального економічного простору, без яких рекреаційна галузь не може існувати і роз­виватися, потребує уваги як загальнодержав­них, так і регіональних органів влади до задіяння наявних резервів економічного і соціаль­ного розвитку.

Природний рекреаційний потенціал є одним з показників природного потенціалу, що відображає ступінь спроможності природної території чинити на людину позитивний фізичний, психічний і соціально-психологічний вплив під час відпочинку. Природні  ресурси є основою для формування відповідного туристичного продукту та його просування на ринку рекреаційних/туристичних послуг.

Сприятливі кліматичні, географічні умови розташування Донецької області на мапі України, багатий культурно-історичний спектр туристичної атрактивності, вагомий сегмент архітектурно-краєзнавчої спадщини та інші притаманні Донеччині особливості, унікальність трипільської культури, літературно-мистецькі надбання тощо спонукають до пошуку методів, методик, інструментарію та прикладних важелів менеджменту для удосконалення туристичної логістики та рекреаційної інфраструктури.

Донецька область має багаті природні ресурси. На її території  зосереджено 110 заповідних територій, з яких два національно-природних парків (НПП) («Святі гори», «Меотида»), Хомутовський степ, заповідник Кам’яні Могили, озера карстового походження, Краснолиманський ліс з унікальним кліматом, регіональні ландшафтні парки (РЛП) «Клебан-Бик», «Зуївський», «Половецький степ», «Донецький кряж» і т. п.

Тут є дивожні місця і лікувальні джерела. Бальнеологічне значення мають Слов’янські солоні озера і джерела мінеральних вод. Національну цінність складають дві заповідні зони – Хомутовський степ і Святогір’я. В останньому створено Національний парк України «Святі гори». Унікальні природні лікувальні властивості має соляна шахта в м. Соледарі, де створений спелеологічний санаторій.

М’який клімат узбережжя Азовського моря, лікувальні грязі, джерела мінеральних, радонових і столових вод належать до рекреаційних ресурсів області, на базі яких створено курорти: Маріуполь, Святогірськ, Слов’янськ.

Розробка програмних заходів, спрямованих на розвиток туризму на території АТО області, в окремих районах, містах, селах, потребують поглиблення уваги до сфери підготовки фахівців туристичного супроводу, екскурсійної діяльності, набуття вмінь для формування привабливого туристичного пакету та цікавого туристичного продукту тощо.

З метою створення відповідного середовища для розвитку туризму на Донеччині з одночасним збереженням та відновленням туристичних ресурсів, необхідно забезпечити виконання умов для збалансованого розвитку туристичного бізнесу із застосуванням принципів «державно-приватного партнерства», відповідального менеджменту.

Враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що Донецька область в сучасних умовах господарювання має достатньо потужний потенціал для розвитку туристично-рекреаційних послуг, а це, у свою чергу, спонукає до активізації з боку органів місцевого самоврядування, громадських туристичних та екологічних організацій, суб’єктів господарювання в сегменті туристичних послуг, науковців, засобів масової інформації та інших зацікавлених юридичних і фізичних осіб сприяти дослідженню наявних і перспективних для туризму ресурсів.

Основним напрямком розвитку рекреаційно-ресурсного потенціалу системи Донецької області є перш за все розробка та впровадження нових регіональних маршрутів.

У зв’язку з цим у третьому розділі були розглянуті особливості формування   туру на прикладі туристичного продукту «Бахмутський Шлях», а також визначено економічну ефективність даного заходу.

Як показали проведені розрахунки, даний турпродукт буде затребуваний споживачами. Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок, що ціна турпродукту прийнятна для людей із середнім рівнем доходів, а споживчі властивості його будуть відповідати потребам туристів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: