перейти на сайт>>

Репортаж на сторінках Луганської преси у 70-90 роках

ID роботи: 309
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:
Вступ 1. Загальна характеристика репортажу як жанру сучасної журналістики 1.1. Особливості репортажу як жанру газетної публіцистики 1.2. Особливості композиції репортажу 1.3. Види репортажу 2. Дослідження жанру репортажу на матеріалах луганської преси 70-90-х років ХХ ст 2.1. Жанрова палітра репортажів на сторінках регіональної преси 2.2. Жанр репортажу на сторінках луганської преси 70-90-х років ХХ ст 2.3. Аналіз газетних матеріалів по темі Висновок Література

Висновок:
Репортаж (від французького reportage, що в свою чергу походить від лат. reportо — повідомляю) — інформаційний жанр журналістики, предметом якого є цікаві події. Автор повинен бути очевидцем, а ще краще — учасником події, що може являти собою яскравий епізод чи факт дійсності (мітинг чи демонстрацію, військовий парад, спортивні змагання, сесію Верховної Ради чи органу місцевого самоврядування, ліквідацію аварії чи наслідків стихійного лиха тощо). Особливості репортажу визначаються призначенням цього жанру. Завдання, що стоїть перед його автором, — розповісти про подію очима очевидця або учасника. Однак поділ журналістських творів на жанри і жанрові групи досить умовний. Жодна кваліфікована схема, характеристика газетних жанрів не можуть бути прийняті як аксіоми. Жанри повсякчасно розвиваються і удосконалюються. Хоча в теорії можна досить чітко окреслити межі жанру, визначити його структуру і функції, на практиці досить часто відбувається змішування і взаємодія основних елементів різних жанрів. Такий процес подібний до руху по спіралі. Це — збагачення одного жанру елементами іншого, виникнення нових форм внаслідок синтезу різних жанрів. Удосконалення газетних жанрів зумовлюється потребою повніше і багатогранніше висвітлювати нашу дійсність, складні процеси політичного, економічного, соціального, культурного життя. Пошук жанрового вирішення для того чи того конкретного журналістського матеріалу завжди зумовлений насамперед особистістю репортера: його професіоналізмом, моральністю, національною гідністю, громадянською позицією. Композиція газетного репортажу подібна до швидкої і контрастної зміни кадрів у кінохроніці. Це й підсилює динамізм викладу, відчуття нестатечної і розмаїтої картини дійсності. Як уважає В. Здоровега, "притаманний репортажу динамізм проявляється двома способами. Перший, найбажаніший, коли рухається сам об'єкт дослідження. Другий — складніший, коли, умовно кажучи, об'єкт не може рухатися, але у динамічному стані сам автор". Іноді репортаж постає як монолог автора про те, що відбувається перед його очима. Особливо часто така форма застосовується, коли журналіст сам є активним учасником події. Але іноді він може і не згадувати про себе. І все ж таки читач розуміє, що розповісти такі подробиці, описати деталі може лише очевидець події. Газетний репортаж формує враження читача про подію, явище лише на основі того, що і як написав журналіст. На характер репортажу певною мірою впливає тип періодичного видання, для якого він призначений. Від цього багато в чому залежить обсяг матеріалу: зазвичай, газетний репортаж — невеликий журналістський твір від кількох десятків до 200-300 рядків. Отже, палітра інформаційних жанрів на шпальтах луганської преси 70 – 90-х років ХХ століття була досить різноманітною, жанровою домінантою в цей період виступають замітка, репортаж, інтерв’ю, що визначало характер і особливості кожного номеру газети серйозно впливало на ідейно-політичне та моральне виховання читачів. Відсутність дослідження цієї теми відкриває перспективи подальшої роботи над вивченням та глибоким аналізом жанрової парадигми луганської преси 70 – 90-х років ХХ століття.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: