перейти на сайт>>

Ринок страхування вантажів – автокарго

ID роботи: 349
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
І. Теоретична частина. Ринок страхування вантажів – автокарго
1.1. Поняття, зміст та загальні умови страхування вантажів
1.2. Аналіз динаміки та структури ринку страхування вантажів
1.3. Напрямки розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів автокарго
ІІ. Розрахункове завдання. Аналіз діяльності страхової компанії
Висновок
Список використаної літературиВисновок:

Таким чином, страхування вантажів часто є обов'язковою умовою при виконанні міжнародних і внутрішніх контрактів під час перевезення.

Розвиток одного із найдавніших видів страхового захисту, а саме, страхування вантажів, в умовах сучасної економіки України потребує активізації наукового супроводу цієї справи, адекватного процесам реформування відносин власності суб’єктів господарювання, розширенню географії вантажопотоків і вдосконаленню технологій перевезень. Не зважаючи на складну економічну ситуацію у державі, вітчизняні страхові компанії щорічно суттєво збільшують свій фінансовий потенціал. Щодо страхування вантажів, то його прибутковість є найбільш висока. У загальній структурі надходжень премій з майнового страхування, частка премій страхування вантажів стабільно займає третю позицію. При цьому премії зі страхування вантажів зростають більш високими темпами, ніж обсяги вантажообігу. Існує потреба пошуків шляхів визначення і подальшого освоєння потенціалу ринку страхування вантажів, з наближенням умов страхування до європейських стандартів.

В Україні, як і в інших постсоціалістичних державах колишнього СРСР, питанням наукового обґрунтування розвитку страхування вантажів приділялось мало уваги, про що свідчить відсутність дисертаційних досліджень за окресленою тематикою. Між тим, розвиток транс’європейських вантажоперевезень територією України, потребує врахування їх впливу на розвиток вітчизняного ринку страхування вантажів і прийняття адекватних рішень.

Страхування вантажів проводиться на випадок пошкодження або знищення вантажу та передбачає відшкодування збитків, що виникають під час перевезення.

Сьогодні, на Україні визрівають мотивації щодо спільного вирішення страховиками вантажів і відповідними державними структурами проблем розвитку даного ринку. Перш за все, це стосується реформування консервативно-заформалізованої системи статистичної звітності у прогресивно-динамічну, яка б базувалась як на інформації страховиків, так і установ незалежного моніторингу, що своєчасно і достовірно б відображало стан і наслідки впровадження у вітчизняну практику плідних інновацій та змін законодавчо-нормативної бази.

З урахуванням історичного досвіду змін організаційних форм і тенденцій глобалізації економіки, опрацьована модель створення Інституту централізованого моніторингу та електронного інформаційного банку даних з страхування вантажів, який базувався б на приватно-державній формі фінансування з подальшим його переростанням у самодостатній суб’єкт страхового ринку, в системі його регулювання за принципами реінжинірингу.

Обґрунтовано плідність реалізації запропонованої моделі вдосконалення ринку страхування вантажів, що виявиться у сприянні взаємообміну інформацією між усіма суб’єктами ринку, сфери науки, освіти та широким колом зацікавлених фахівців економічної діяльності.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: