перейти на сайт>>

Робота над словом на уроках літератури

ID роботи: 1722
Тип роботи:
Об'єм: 34 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
1. Специфіка роботи над словом на уроках літератури. Теоретичні основи дослідження
1.1. Проблема визначення слова в лексико-семантичній системі
1.2. Поняття морфологічного слова. Слово як морфологічна одиниця-конструкція
1.3. Міжпредметні зв’язки у роботі над словом
Розділ 2. Організація роботи учнів 5-6 класів щодо збагаченння словникового запасу на уроках літератури
2.1. Методичні аспекти щодо закріплення словникового запасу на уроках літератури
2.2. Словесна творчість учнів на уроках читання
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Мовна освіта в Україні передбачає вдосконалення технологій навчального процесу. Зважаючи, що роль української мови в нашому суспільстві значно зросла, мовна і мовленнєва компетенції учнів ґрунтуються на усвідомленні основної функції української мови – комунікативної, яка забезпечує мовленнєву діяльність її носіїв і впливає на їх духовний розвиток.
Робота з розвитку мовлення учнів забезпечує тісний зв’язок лінгвістичних теорій з практикою і ґрунтується на опрацюванні текстів різних стилів і типів мовлення, на аналізі їх змісту, структури і мовних засобів. Аналіз тексту дає цілісне уявлення про його ідейно-змістове навантаження і систему мовних засобів, що його виражають [24,129].
У шкільній практиці предмет аналізу становлять вихідні тексти, тобто вони є моделлю для вироблення навичок творення похідних текстів.
Збагачення словникового запасу можливе лише за умови правильної організації сприймання, усвідомлення і запам'ятовування нових слів.
Розвиток мовлення у дитини є процес оволодіння рідною мовою, умінням користуватися мовою як засобом пізнання оточуючого, засвоєння досвіду, накопиченого людством, як засобом пізнання самого себе і саморегуляції, як могутнім засобом спілкування і взаємодії людей.
В даній роботі було прослідковано методику розвитку мовлення учнів 5-6 класів.
Були визначені методи та форми з розвитку рідного мовлення, а саме:
 здійснення діагностичних зрізів та обробка діагностичної інформації;
 аналіз динаміки показників психологічної готовності та заповнення індивідуальної картки розвитку дитини;
 спостереження за дітьми.
Збагачення словникового запасу учнів 5-6 класів лише тоді ефективне, якщо воно здійснюється цілеспрямовано, систематично на кожному уроці. Учень тільки тоді знаходить незрозумілі слова в тексті і з'ясовує їх значення, коли в нього є попередній досвід у виконанні завдань, коли сформовані певні вміння і навички.
Ефективність словникової роботи на уроці залежить від уміння молодшими підлітками знаходити незрозуміле слово в тексті та вироблення потреби з'ясовувати його значення за допомогою словника. Пояснення нових слів необхідно проводити не тільки під час читання тексту, але й після його опрацювання.
Перспектива подальших досліджень полягає у докладнішому збагаченні словникового запасу учнів під час здійснення взаємозв'язків у вивченні мови і літератури; патріотичному вихованні учнів у процесі роботи над власне українською лексикою в художньому творі, збагаченні мовлення учнів у процесі роботи над текстом прозового твору.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: