перейти на сайт>>

Розвиток активного мовлення дітей 3-го року життя

ID роботи: 1736
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ
1. Значення мовленнєвої діяльності в розвитку дитини
1.1. Психічний розвиток дитини в ранньому дитинстві
1.2. Особливості розвитку мовлення в 3-х річному віці
2. Методологічні аспекти розвитку активного мовлення
2.1. Загальна характеристика методологічного підходу до розвитку активного мовлення у дитини 3-х річного віку
2.2. Розробка вправ, спрямованих на розвиток активного мовлення
Висновки
Використана літератураВисновок:

Підкреслюючи все, що було сказано варто зазначити, що розвиток мовлення дітей 3-го року життя посідає одне з головних завдань розвитку дитини в цілому.
Провідним завданням у цій роботі є формування вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.
Викликати у дітей інтерес до різних типів монологічного мовлення: опису, оповідання, міркування. Учити давати на запитання вихователя зв’язну відповідь з 2-х-3-х речень з змістом картини, літературного твору, а також під час розглядання іграшок, реальних об’єктів. Закріплювати вміння складати спільні з вихователем короткі описові та сюжетні розповіді шляхом до мовлення, повторення речень. Викликати у дітей бажання переказувати зміст добре знайомих літературних творів за допомогою навідних запитань[12 с.356].
Своєчасне оволодіння мовою – основа розумового розвитку дитини, запорука повноцінного спілкування її з оточуючими людьми. Різні відхилення мовного розвитку негативно позначаються на сприйманні мови, висловлюванні власних думок, осолодінні знаннями. Четвертий рік життя дитини найбільш сприятливий для виховання звукової культури мови. Діти здатні легко засвоювати багато звуків і закріплювати їх у власній вимові, навчатися правильно користуватися своїм голосовим апаратом.
Таким чином, процес засвоєння мовлення на 3-му році життя залежить від мовленнєвої підготовки.
Природне засвоєння рідної мови дітьми дошкільного віку відбувається інтенсивніше, якщо керівництво ним здійснюється, спираючись на лінгводидактичні принципи навчання мови:
- увага про матерії мови;
- розуміння мовних знаків;
- оцінювання виразності мови;
- розвиток чуття мови.
Згідно з цими принципами виробляються засоби навчання, які стимулюють розвиток мовленнєворухових навичок (артикуляції, інтонації); забезпечують дітям інтуїтивне (чуттєво сприйняте) розуміння лексичних і граматичних значень, тобто сприймання мови як явища, що має сенс, допомагає розвивати в них уміння відчувати емоційну виразність мовних засобів, сприймати поезію, розпізнавати засоби експресії; організовують мовленнєве середовище з оптимальним потенціалом розвитку, необхідним для засвоєння літературної норми.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: