перейти на сайт>>

Розвиток бізнес планування в сучасних умовах господарювання

ID роботи: 1145
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Місце фінансового планування і прогнозування в ринковій економіці
1.1. Необхідність фінансового планування на підприємстві
1.2. Функції бізнес-планування у ринкових умовах господарювання. Структура бізнес-плану
2. Планування та прогнозування на підприємствах України
2.1. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності
2.2. Особливості розвитку бізнес-планування на вітчизняних підприємствах
2.3. Особливості фінансового планування на підприємствах в сучасних умовах
3. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах
Висновок
ЛітератураВисновок:

Таким чином, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства; це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту.

Ступінь деталізації бізнес-плану залежить від характеристики фірми незалежно від того, належить вона до сфери послуг чи до виробничої сфери. Специфіка бізнес-плану полягає в тому, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємницького проекту. В ньому розглядається широке коло проблем, на які може натрапити підприємець і визначаються способи їх розв`язання. Водночас слід зазначити, що принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність урахування в процесі розробки конкретного бізнес-плану багатьох специфічних для даного підприємницького проекту факторів.

У курсовій роботі були розкрити основні проблеми, які склалися на сучасних підприємствах у сфері бізнес-планування. В загалі, ці проблеми пов’язані з недосконалістю методичного забезпечення процесу, відсутністю необхідних кадрів на підприємстві, а також, прагненням вищого менеджменту до викривлення економічних, фінансових та часових показників за бізнес-планом. Також, зазначені певні проблеми, які виникають за співпраці з банками та експертними організаціями.

Основні рекомендації щодо підвищення якості бізнес-планування: вдосконалення апаратно-структурної організації підприємства; підвищення кваліфікації співробітників; адаптація методології процесу бізнес-планування до конкретного суб’єкта господарювання; підвищення адаптивності бізнес-моделі інноваційних впроваджень; постійний моніторинг ринку; врахування особливостей бухгалтерського обліку; тісний професійний контакт з робітниками банку та фахівцями експертної організації.

Досвід багатьох розвинутих компаній промислових країн показує, що за сучасного ринку, з його жорсткою конкуренцією, планування фінансово-господарської діяльності є найважливішою умовою їх виживання, економічного зростання та процвітання. Саме воно дає змогу оптимально пов'язати наявні можливості підприємства щодо випуску продукції з попитом і пропозицією, що склалися на ринку.

Як виявляється на практиці, підприємства, на яких застосовуються методи фінансового планування, мають змогу ефективніше організувати свою виробничо-господарську та економічну діяльність, адже фінансове планування це реальна економія грошей і часу.

Отже, шляхами вдосконалення фінансового планування на підприємстві має стати:

- використання при фінансовому плануванні достатньої інформаційної бази, яка б відповідала вимогам менеджера як за кількістю так і за якістю. Слід використовувати такі джерела інформації як постанови директивних органів із питань розвитку галузі; державні закони; вихідні дані, які розраховуються відповідними службами підприємства при розробці проекту плану (прибуток, економічні нормативи); результати попередньої роботи зі споживачами із встановлення довгострокових господарських зв'язків та укладення договорів поставок та надання послуг; інформація про використання трудових та матеріально-технічних ресурсів (із досвіду закордонних компаній); матеріали аналізу виробничо-фінансової діяльності з метою виявлення внутрішніх резервів виробництва та збільшення прибутку підприємства;

- наукова обґрунтованість фінансового планування.

- самостійність підприємств у фінансовому плануванні, яка дасть змогу при розробці фінансового плану гнучко реагувати на зміни зовнішніх та внутрішніх умов виробництва та збуту.

- політика цін;

- витрати на планування повинні раціонально співвідноситися з отриманими результатами;

- розроблена система планів повинна допускати можливість коригування при зміні зовнішніх умов стану підприємства.

Планування повинно охоплювати всі галузі діяльності підприємства, а також всі етапи, дії та операції як господарських процесів, так і процесів управління. Якщо при плануванні щось випаде з сфери уваги менеджера, то неминуче виникнення у цій ланці неузгодженості, і як наслідок цього зривів або порушення фінансово-господарської діяльності підприємства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: