перейти на сайт>>

Розвиток вербально-логічного мислення у молодших школярів допоміжної школи

ID роботи: 1339
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Особливості розвитку вербально-логічного мислення учнів допоміжної школи
1.1. Вербально-логічне мислення: поняття, значення, особливості формування
1.2. Особливості вербально-логічного мислення учнів допоміжної школи
Розділ 2. Методологічні аспекти розвитку вербально-логічного мислення учнів допоміжної школи
2.1. Організація дослідження особливостей вербально-логічного мислення дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю
2.2. Розробка експериментальної програми з розвитку вербально-логічного мислення учнів допоміжної школи
2.3. Аналіз ефективності корекційної роботи з розвитку вербально-логічного мислення молодших школярів
Висновок
ЛІтература
ДодаткиВисновок:

Відповідно до поставлених завдань дослідження було з'ясовано, що мислення – це складний пізнавальний психічний процес віддзеркалення істотних зв'язків і відносин предметів і явищ об'єктивного світу. Мислення має цілеспрямований характер, тобто неодмінно напрямлено на рішення якої-небудь задачі. При цьому засобами рішення цієї задачі виступають розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, абстракція, узагальнення.
Перехід від нижчих до вищих генетичних ступенів розвитку мислення виражається не тільки в розвитку нового вигляду мислення, але і в зміні рівня всіх тих, які виникли на попередніх ступенях. Розвивається не мислення само по собі, а людина, і у міру того як він піднімається на вищий ступінь, на вищий ступінь піднімаються всі сторони її свідомості, всі аспекти її мислення.
В ході подальшого дослідження, було з'ясовано, що мислення дитини молодшого шкільного віку знаходиться на переломному етапі розвитку. У цей період здійснюється перехід від наочно-образного до словесно-логічного, понятійного мислення, що додає розумовій діяльності дитини подвійний характер: конкретне мислення, пов'язане з реальною дійсністю і безпосереднім спостереженням, вже підкоряється логічним принципам, проте формально-логічні міркування дітям ще не доступні.
Далі було з'ясовано, що в даний час під інтелектуальною недостатністю, або розумовою відсталістю розуміють стійке, необоротне порушення психічного (в першу чергу інтелектуального) розвитку, пов'язане з органічно обумовленим недорозвиненням або раннім пошкодженням мозку.
Причинами, що викликають у дитини розумову відсталість можуть бути зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні) чинники. Зовнішні можуть впливати в період внутріутробного розвитку плоду, під час народження дитини і в перші місяці або роки її життя.
Ступінь вираженості дефекту істотно залежить від тяжкості шкідливості, що осягнула дитину, від її переважної локалізації, а також від часу почала її дії. Чим в раніші терміни у дитини виникло захворювання, тим важче виявляються його наслідки.
Далі було з'ясовано, що розвиток вербально-логічного мислення дітей з інтелектуальною недостатністю підпорядкований тим же загальним закономірностям, по яких розвивається мислення нормальних дітей, але дефект і його наслідки створюють своєрідність розвитку цього процесу у розумово відсталих дітей. В цілому, мислення дітей цієї категорії характеризується важкістю, яка виявляється в труднощах актуалізації і залучення знань, необхідних для вирішення завдань.
Відповідно до завдань дослідження було організовано і проведено обстеження рівня розвитку вербально-логічного мислення у дітей з інтелектуальною недостатністю. Для цього були підібрані методики, направлені на вивчення рівня розвитку логічно-вербального мислення, вибір методик обумовлений особливостями психічного і мовного розвитку дітей даної категорії.
Після експерименту було розроблено та проведено серію знать, спрямовану на розвиток вербально-логічного мислення учнів допоміжної школи молодшого шкільного віку.
Неоціниму допомогу в розвитку вербально-логічного мислення нададуть такі вправи:
- «Четвертий зайвий»: завдання припускає виключення одного предмету, що не має деякої ознаки, загальної для останніх три (для цієї вправи зручно використовувати картки лото);
- загадки і логічні завдання, головоломки, численні приклади яких можна знайти в різноманітній методичній допомозі.
На остаточному контрольному етапі було знов проведене обстеження дітей за допомогою обраних методик. Результати дослідження свідчать про підвищення рівня розвитку вербально-логічного мислення у дітей експериментальної групи. Розвиток вербально-логічного мислення у контрольній групі залишився на тому ж рівні, що на початку дослідження.
Таким чином, в результаті дослідження, гіпотеза про те, що розвиток вербально-логічного мислення дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальною недостатністю може бути успішним за умови використання спеціальних вправ була підтверджена.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: