перейти на сайт>>

Розвиток комунікативної функції у розумово відсталих дошкільників

ID роботи: 1422
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні засади формування комунікативно-мовленнєвих умінь розумово відсталих дошкільників
1.1. Проблема формування соціально-комунікативної готовності до шкільного навчання розумово відсталих дошкільників
1.2. Причини комунікативної незрілості дітей з розумовою відсталістю
2. Методологічні аспекти роботи з розвитку комунікативної функції у розумово відсталих дошкільників
2.1. Загальні принципи та методики корекційної роботи з розвитку комунікативної функції у розумово відсталих дітей
2.2. Словарна робота - один з ефективних методів роботи по розвитку комунікативної функції у розумово відсталих дітей
Висновки
Література
ДодаткиВисновок:

Цілісний аналіз теоретичних і практичних матеріалів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених підтвердив актуальність вивчення зазначеної проблеми з науковим обґрунтуванням змісту, способів та умов оптимізації процесу входження дитини в шкільне середовище. Період шкільної адаптації розглядається як період, що супроводжується зміною провідної діяльності та соціального оточення.
Через специфічні особливості мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями інтелекту, дуже актуальною стає проблема мовленнєвої підготовки їх до шкільного навчання. Вчителями-дефектологами та вихователями проводиться спеціальна робота з розвитку всіх боків мови.
Програмою спеціального виховання й навчання розумово відсталих дошкільників визначені специфічні корекційні завдання з розвитку таких психофізичних функцій, як фонематичне сприйняття і мовленнєвий слух, звуковимовна сторона мови, зорове сприйняття й просторове орієнтування, координація рухів, моторика дрібних м’язів руки. Вирішуються ці завдання у процесі ігрової й практичної діяльності. Важливість поставлених завдань пояснюється залежністю мовленнєвого та мисленнєвого розвитку дитини, що безпосередньо відображається на навчальному процесі. Саме від рівня розвитку мови в значної мірі залежить те, як дитина буде навчатися, наскільки успішно буде сприймати теоретичний та практичний матеріал, розуміти його, відтворювати, застосовувати на практиці.
Корекційно-логопедична робота з формування зв’язного монологічного мовлення дітей проводиться за наступними основними напрямками:
1. Розвиток фразового мовлення дітей та формування зв’язного монологічного мовлення. Передбачається практичне засвоєння навичок побудови та використання у мовленні різних типів синтаксичних конструкцій.
2. Робота з формування граматично правильного мовлення (оволодіння дітьми граматичними закономірностями мови, нормами використання ряду словоформ).
3. Збагачення словника, насамперед за рахунок дієслівної лексики, слів визначень, деяких стійких словосполучень; робота над смисловою стороною- слова, тобто розуміння дітьми значень слова та його відтінків.
4. Виховання звукової культури мовлення; робота над інтонаційним почуттям, дикцією, темпом, емоційністю та виразністю висловлювання.
Основним змістом соціально-комунікативного розвитку формування співробітництва дитини з дорослими та іншими дітьми є навчання дитини способам засвоєння та присвоєння суспільного досвіду.
Комунікативний розвиток у зазначених напрямках передбачає: у набутих дітьми навичках спілкування (вербальних та невербальних) побачити прогнозування міжособистісних стосунків, психологічного мікроклімату у групі, необхідних для реалізації нового соціального статусу (учня) в новому соціальному середовищі (у школі).


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: