перейти на сайт>>

Розвиток науки на Луганщині у другій половині ХХ ст.

ID роботи: 2759
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 250 грн.


Змiст:

Вступ
Розідл 1. Теоретичні аспекти дослідження наукового потенціалу Луганщини
1.1. Поняття та значення вивчення наукового потенціалу
1.2. Передумови розвитку наукового потенціалу Луганщини
Розділ 2. Дослідження наукового потенціалу Луганщині у другій половині ХХ ст
2.1. Розвиток науки у 60-80-і роки ХХ ст
2.2. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу у 80-90 роки
2.3. Інтелектуальні ресурси регіону наприкінці ХХ ст
Висновок
Література
ДодаткиВисновок:

Зробивши дослідження у галузі науки на Луганщині у другій половині ХХ ст., я прийшла до висновку, що на протязі зазначеного періоду ця галузь розвивалась досить повільно.

Причиною цього є:

Відсутність фінансування

“Відплив умів” за кордон

Зниження ефективності функціонування наукових установ

Фінансова та наукова сфери були спрямовані на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи

Нестабільність економіки у країні

На мій погляд, для покращення стану науки, необхідно:

Удосконалити мережу науково-дослідницьких вищих закладів, їх чисельний склад та структуру

Покращити фінансування наукових закладів та їх робітників

Підвищити авторитет науковця у суспільстві та покращити кадрову роботу

Прийняти ряд законів про науково-технічну політику, про Академію наук.

Мати стабільну економічну систему у країні

Блок законодавчих актів, що регулюють процес відпливу умів.

Якщо виконувати всі ці пункти, я впевнена, що Україна обов’язково вийде на світовий рівень. Досягне такого рівня демократії і свободи – економічної та інтелектуальної, за якого могутній розум і талант знову засяє яскравим світом.

Виходячи з аналізу останніх публікацій, можна стверджувати, що сьогодні існує значний інтерес до проблем сучасного стану науки.

Для аналізу сучасного стану наукового потенціалу було використано філософську наукознавчу концепцію структури наукового потенціалу.

Виконаний стислий аналіз структури наукового потенціалу Луганської області у другій половині ХХ ст. дає підстави стверджувати, що наявна концепція наукового потенціалу може бути використана як для аналізу ретроспективного, так і сучасного стану та перспектив розвитку науки. Для отримання достовірних знань про стан наукового розвитку потрібна по-компонентна характеристика складових наукового потенціалу [24, 122].

Концепція наукового потенціалу, в якій паралельно використовуються наукометричні і власне описові методи, є перспективною для глибшого дослідження сучасного стану та історії науки. Проте вона потребує вдосконалення та уточнення.

Отже, в цілому Луганщина володіє могутнім науково-технічним потенціалом. Вузи, науково-дослідні інститути і академії ведуть активну діяльність по дослідженню і розробці різних програм. Підприємства впроваджують нову техніку і технологію, за рахунок чого отримують прибуток. Однак частка таких колективів невелика, оскільки науково-технічний сектор, як і вся економіка України, переживає глибоку кризу [23, 20].

В рамках реалізації Програми соціально-економічного розвитку Луганської області до 2010 року, Концепції стратегічного розвитку Луганської області до 2015 року учені спільно з фахівцями підприємств зосередили свої зусилля на нових пріоритетних напрямах інноваційній діяльності. Перш за все, це нові і поновлювані джерела енергії і ресурсозберігаючі технології; нові технології виробництва і обробки металу; інформаційні технології контролю і управління об'єктами базових галузей; вдосконалення хімічних технологій; екологічно чисті харчові продукти з високими оздоровчими якостями; транспортні системи; охорона місця існування, розвиток інноваційної культури суспільства. Всі вони забезпечують потреби практично всього господарського комплексу регіону.

Разом з тим впровадження і використання наукових розробок на підприємствах і організаціях області, на жаль, є епізодичними і несистемними. Промисловці і підприємці часто не мають уявлення про розробки наших учених. З метою наближення науки до виробництва було запропоновано організувати в рамках щорічної міжнародної виставки «Східна Брама» окрему експозицію наукового потенціалу Луганської області для промислових підприємств і бізнес-структур. У розвитку науки на Луганщині значну роль надають роботи учених Східноукраїнського національного університету імені Владимира Даля, Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Луганського національного аграрного університету, Луганського державного медичного університету, Донбаського державного технічного університету, Луганського університету внутрішніх справ [13, 7].

Таким чином, можна стверджувати, що Луганщина з її науковим і економічним потенціалом здатна вийти на передові позиції в економічному розвитку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: