перейти на сайт>>

Розвиток просторової уяви молодших підлітків при вивченні історії за допомогою комп’ютерних технологій

ID роботи: 5647
Тип роботи:
Об'єм: 40 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади розвитку  просторової уяви учнів засобами навчальної роботи з комп’ютером як психолого-педагогічна проблема

1.1. Сутність та зміст основних дефініцій дослідження

1.2. Особливості розвитку просторового мислення молодших підлітків

Розділ ІІ. Методологія  розвитку  просторової уяви учнів за допомогою комп’ютерних технологій  на уроках історії

2.1. Дидактичні аспекти запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі розвитку просторової уяви

2.2. Методологія та особливості використання  комп’ютерних програм у процесі розвитку просторової уяви учнів  на уроках історії

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Система сучасної освіти  веде до зміни пріоритетів у діяльності вчителя: не навчити, а створити умови для самостійного творчого пошуку знань учнями. Інформаційно-комунікаційні технології  стають  необхідним компонентом  уроку історії в сучасній школі й  сучасний вчитель  – це високопрофесійний педагог, що використає  у своїй роботі інформаційні технології.

Застосування сучасних інформаційних технологій під час підготовки і проведення уроків з історії дозволяє: відбирати зміст навчального матеріалу, прийоми і способи, що дозволяють позитивно мотивувати учня до конкретної навчальної діяльності (наприклад, читати, працювати на комп'ютері, виконувати вправу тощо), розвивати навчальну самостійність, творчу і пошукову активність дитини; досить легко конструювати урок, зберігати і представляти навчально-методичні матеріали, оптимізувати навчальне навантаження; організовувати і використовувати різні освітні середовища (ігрове, психологічне, комунікативне, правове, інформаційне тощо) для вирішення конкретного педагогічного завдання (розвиток навчальної самостійності, навчання самооцінюванню і взаємооцінюванню, розвиток творчої, пошукової активності); демонструвати підготовлені навчальні зразки та надавати учням варіанти  рішення, можливі для виконання конкретного завдання; ініціювати пробні дії учнів з навчальними завданнями на комп'ютері і коригувати подальшу роботу класу з опорою на індивідуальні варіанти рішень, що виникають; у межах фронтальної роботи включати кожного учня в загальну роботу класу й у роботу в малих групах; ефективно відстежувати результативність навчання кожної дитини щодо кожного предмета, виявляти її досягнення та проблеми (ускладнення); встановлювати взаємодію з колегами, використовуючи розроблені ними навчальні матеріали та надаючи свої розробки для загального доступу.

З використанням комп'ютерної техніки можливе проведення уроків практично усіх типів. Уроки-лекції можна супроводжувати розгорнутою презентацією, що містить і цілі уроку, і текстовий і різноманітний мультимедійний ілюстративний матеріал. У межах комбінованого уроку передбачається використання невеликих презентаційних матеріалів, які супроводжують пояснення учителя, у поєднанні з комп'ютерними завданнями для індивідуальної і групової роботи учнів. У ході повторювально-узагальнювального уроку основний спосіб використання комп'ютера полягає в розміщенні на екрані проектора завдань різних типів і узагальнювальних висновків з теми. Під час уроків-семінарів, для яких учні готують власні виступи з використанням комп'ютера, проводиться захист рефератів і проектних робіт з предмета, що дозволяє зробити учнів не лише глядачами, а й учасниками комп'ютерних уроків.

Використання нових інформаційних технологій здатне суттєво поглибити зміст матеріалу, а застосування нетрадиційних методик навчання може справити помітний вплив на формування практичних умінь і навичок учнів в освоєнні історичного і суспільствознавчого матеріалу. Робота із застосуванням комп'ютерних технологій сприяє розвитку просторово-образного мислення молодших підлітків за рахунок нетрадиційної форми подачі матеріалу, елементів ігрової діяльності; мультимедійні лекції забезпечують «занурення» в епоху, що вивчається, глибше запам'ятовування навчального матеріалу через образне сприйняття й емоційну дію, що зрештою призводить до різкого зростання інтересу до предмета.

 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: