перейти на сайт>>

Розвиток радянсько-українського законодавства 60-80 рр. ХХ століття

ID роботи: 619
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Умови розвитку законодавства радянської україни 60-80 рр. Хх століття
1.1. Радянська державність і право
1.2. Загальна характеристика розвитку права у 60-80-х роках ХХ ст
Розділ іі. Загальна характеристика держави і права україни в період неототалітарного режиму (середина 1960 – середина 1980-х років)
2.1. Правова система
2.2. Розвиток адміністративного законодавства
2.3. Розвиток цивільно-правового, трудового та екологічного законодавства
2.4. Кримінальне право радянської України 60-80-х років ХХ ст
Висновок
Використана літератураВисновок:

Розвиток права у другій половині ХХ ст. визначався тими ж обставинами, що й розвиток державного апарату. До кінця 50-х pp. в Україні діяли республіканські кодекси, прийняті ще в перші роки радянської влади. Однак на початку 1960-х рр. застаріле радянське законодавство було переглянуте: було прийнято новий Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Цивільний та Цивільно-процесуальний кодекси УРСР.

Суспільні відносини цього періоду визначаються неподільним пануванням соціалістичної власності у двох її основних формах – державної і кооперативно-колгоспної. Відповідно до законодавства, цивільні права не підлягали охороні, якщо вони суперечили завданням соціалістичного будівництва.

Визначальною особливістю формування радянської правової системи в Україні було те, що складалась вона на основі системи права більшовицької Росії. Це пояснювалося прагненням більшовицької партії до уніфікації вслід за державною і правової системи України, що значно прискорювало утвердження радянської влади в Україні.

Головні риси радянської системи права визначалися цілями побудови соціалістичного суспільства; це визначало її карально-репресивний характер і підміну принципу законності принципом доцільності. Будь-які права особи не могли бути захищені, якщо вони не відповідали завданням соціалістичного будівництва.

Характерною рисою організації влади в умовах радянської державності була фактична підміна державного апарату партійними структурами, що багатократно посилювало можливості комуністичної партії в контролі за соціальними процесами.

У 60-ті роки XX ст. почалося відродження теорії держави і права на базі розвитку нових галузей — інформатики, кібернетики, деонтичної логіки, соціології права та ін. Нині теорія держави і права є міждисциплінарною наукою. Вона використовує досягнення як галузевих юридичних наук, так й інших суспільних наук. При цьому виконує інтегруючу функцію: по-перше, забезпечує взаємодію різноманітних наук у дослідженні права; по-друге, об'єднує результати їх досліджень з елементами філософії права.

Політика перебудови, зініційована у 80-х рр. ХХ ст. радянським керівництвом в умовах глибокої соціально-економічної кризи, в силу свого поверхневого характеру, об’єктивно не могла виконати покладених на неї завдань.

Правове становище УРСР у складі СРСР попри закріплену Конституцією 1978 р. суверенність характеризується політичною, економічною та ідеологічною залежністю від союзного центру. В умовах абсолютної монополії КПРС на владу відбувалося зміцнення позицій партійно-радянської бюрократії.

Посилилась централізація державного механізму, судових і правоохоронних органів.

Зміцнення командно-адміністративної системи призвело до уніфікації законодавства, централізації законодавчого регулювання. В умовах панування бюрократичної номенклатури порушувалися права й свободи громадян, придушувались прояви пробудження національної свідомості українського народу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: