перейти на сайт>>

Розвиток світового ринку праці в умовах глобалізації

ID роботи: 987
Тип роботи:
Об'єм: 38 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні основи дослідження ринку праці в умовах глоблізації економіки
1.1. Світовий ринок праці, його структура та особливості формування
1.2. Теоретичні моделі розвитку ринку праці
2. Якісні зміни ринку праці у контексті сучасних тенденцій глобалізації
2.1. Вплив глобалізації на ресурси праці та соціально-трудові відносини
2.2. Аналіз основних показників світового ринку праці
2.3. Вплив економічної кризи на безробіття і середньомісячна заробітна плата
3. Інтеграція україни в світовий ринок праці
3.1. Розвиток ринку праці та зайнятість населення
3.2. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм
Висновки
Використана літератураВисновок:

Аналіз викладеного матеріалу дозволяє конкретно для України визначити позитивні й негативні наслідки та зробити пропозиції щодо поліпшення ситуації на внутрішньому й зовнішньому ринках праці.

Активна участь України в економічних процесах міжнародної глобалізації, у тому числі у світових міграційних процесах дає можливість імпортувати з розвинених країн найсучасніші методи організації праці, менеджменту, кваліфікаційні навички.

З метою підвищення конкурентоспроможності українських товарів і послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках слід зосередитись на запровадженні в процес виробництва нанo-технологій. Цьому необхідно приділити першочергове значення.

Для поліпшення ситуації на внутрішньому ринку праці та участі України в процесах світового ринку праці можна зробити такі пропозиції:

розв’язання протиріччя між необхідністю та можливістю відтворення робочої сили можливе завдяки створенню додаткових робочих місць у сфері обслуговування шляхом активного розвитку інфраструктури;

увести в Україні регулювання еміграції, розробивши закон про еміграцію, який би став основою міграційної політики держави.

Основними напрямками цього закону, як і державної міграційної політики, повинно стати досягнення національних інтересів України. Закон про еміграцію повинен декларувати цілі еміграції:

сприяння економічному, соціальному та культурному розвиткові України, возз’єднання сімей, виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо процесів міграції, недискримінаційні умови залучення іммігрантів тощо;

передбачити заходи зростання добробуту населення (підтримувати стабільність національної економіки та сприяти економічному зростанню, гідну оплату кваліфікованої праці, покращення умов життя й праці).

За цих умов протиріччя між необхідністю та можливістю відтворення робочої сили буде менш відчутним.

Однак, ураховуючи ситуацію сучасності (світова фінансово-економічна криза) можна з упевненістю сказати, що ці пропозиції мають відношення до майбутнього соціально-економічного розвитку України; урегулювати ситуацію на внутрішньому ринку праці. Задля цього кредити МВФ, призначені на подолання економічної кризи, на наш погляд, слід надавати не на підтримку банків, а спрямовувати безпосередньо в економіку, у виробництво. Якщо ж ці кошти вже знаходяться в банках, доцільно було б поставити перед банками умову спрямувати ці кошти на підтримку виробничої діяльності, тобто безпосередньо в реальну економіку.

Надати необхідну підтримку підприємствам, підвищити рівень зарплат, соціальних виплат. Це дозволить урегулювати ситуацію на ринку праці, посприяє зростанню сукупного попиту, створить умови для дії кейнсіанської моделі подолання економічної кризи; зупинити зростання безробіття в Україні шляхом стабілізації виробництва. Для цього, посилаючись на економічну необхідність, створену світовою фінансово-економічною кризою, для підвищення попиту на продукцію національних виробників і зменшення рівня конкуренції з імпортною продукцією тимчасово в Україні може бути задіяна політика протекціонізму. Це підвищить конкурентоспроможність національної продукції, підвищить попит на неї з боку національного споживача, забезпечить виробництво необхідними коштами.

Прецеденти таких заходів уже були в історії. Наприклад, Велика Британія для подолання економічної кризи в 1931–1932 рр. ужила саме таких дій. А ця країна – батьківщина політики фритрейдерства (вільної торгівлі). Так що тепер тільки від рішучості уряду, від його дій залежить вихід з економічної кризи. Поліпшення ситуації на ринку праці, його регулювання – ось шлях, який заслуговує на увагу.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: