перейти на сайт>>

Розвиток сенсорних здібностей у молодших дошкільників у процесі театрально-ігрової діяльності

ID роботи: 1651
Тип роботи:
Об'єм: 91 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Теоретичні засади розвитку сенсорних здібностей дітей дошкольного віку
1.1. Сенсорне виховання дітей дошкільного віку – базова компетентність гармонійного розвинутої особистості (Проблема розвитку сенсорних здібностей молодших дошкільників у психолого-педагогічній літературі)
1.2. Розвиток сенсорних здібностей дітей молодшого дошкільного віку
1.3. Види театрально-ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку
Розділ іі. Експерементальне дослідження розвитку сенсорних здібностей умолодших дошкільників у процесі театрально-ігрової діяльності
2.1. Організація та первинні результати експериментальної роботи
2.2. Організація театрально-ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку
2.3. Аналіз результатів проведеної роботи
Висновок
Список використаних джерел
ДодаткиВисновок:

Сенсорне виховання, спрямоване на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є плотський досвід. Успішність розумового, фізичного, естетичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто від того, наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває те, що оточує.
Дитина на кожному віковому етапі виявляється найбільш чутливою до тих або інших дій. В зв'язку з цим кожен віковий ступінь стає сприятливим для подальшого нервово-психічного розвитку і всебічного виховання дошкільника. Чим менше дитина, тим більше значення в його житті має плотський досвід. На етапі раннього дитинства ознайомлення з властивостями предметів грає визначальну роль.
Професор Н. М. Щелованов називав ранній вік «золотою порою» сенсорного виховання.
У історії дошкільної педагогіки, на всіх етапах її розвитку, ця проблема займала одне з центральних місць. Видними представниками дошкільної педагогіки (Я. Коменський, Ф. Фребель, М. Монтессорі, О. Декролі, Е. І. Тіхєєва і ін.) були розроблені різноманітні дидактичні ігри і вправи по ознайомленню дітей з властивостями і ознаками предметів. Аналіз дидактичних систем перерахованих авторів з позицій принципів радянської теорії сенсорного виховання дозволяє зробити вивід про необхідність розробки нового змісту і методів ознайомлення дітей з властивостями і якостями предметів в світлі новітніх психолого-педагогічних досліджень.
Театралізовані ігри являють собою могутній засіб формування сенсорних здібностей у дітей молодшого дошкільного віку.
З розвитком системи суспільного дошкільного виховання театр активно входить до життя дітей дошкільного віку. У іграх-драматизаціях або театралізованих іграх діти самі або під керівництвом педагога можуть грати в особах літературний твір або діяти з ляльками театру маріонеток та інших видів театрів: площинного, настільного, пальчикового тощо. Театралізована діяльність вносить розмаїття у монотонне життя дитини, відіграє важливу роль в емоційному розвитку дитини.
Беручи участь у спектаклі, дитина обмінюється інформацією й учиться координувати функції, що сприяє створенню спільності дітей, взаємодії і співробітництву між ними, задовольняє потреби у творчому самовираженні, ініціативності, самостійності і втіленні художнього задуму.
Аналіз існуючої педагогічної літератури дозволяє припустити, що театралізовані ігри є найбільше синтетичним засобом формування різних знакових систем (вербальні, образно-рухові і образно-графічні), розвитку пізнавальної, рухової й емоційної сфери, а також соціалізації дітей із проблемами в розвитку.
Театралізовані ігри можуть використовуватися на заняттях по розвитку мови, по ознайомленню з навколишнім середовищем, у процесі конструктивної діяльності, при формуванні сенсорних здібностей. І мають стати школою такої діяльності, у якій підпорядкування необхідності виступає не як нав'язане ззовні, а як таке, що відповідає власній ініціативі дитини, як бажане. Театралізована гра по своїй психологічній структурі є прототипом майбутнього дорослого життя дитини.
Аналіз результатів формуючого експерименту засвідчив відчутні позитивні зміни в сенсорному розвитку дітей молодшого дошкільного віку, про що свідчать кількісні та якісні показники.
Наукові дослідження в галузі сенсорного розвитку переконливо свідчать про вирішальну роль виховання і визначають головні принципи та закономірності, на яких слід будувати даний процес з метою всебічного розвитку особистості.
Теорія і практика сенсорного розвитку дітей знайшла широке відображення у народній педагогіці, де обґрунтований зміст, завдання і засоби формування сенсорних здібностей дітей.
У основі здібностей людини лежать процеси мислення і уяви. Тому основними напрямами розвитку здібностей в дошкільному віці є:
Розвиток продуктивної творчої уяви, яка характеризується такими якостями як багатство образів і спрямованість.
Розвиток якостей мислення, які формують креативність; такими якостями є асоціативність, діалектична і системність мислення.
Дитячий вік має багатющі можливості для розвитку здібностей. На жаль, ці можливості з часом необоротно втрачаються, тому необхідно, якомога ефективніше використовувати їх в дошкільному дитинстві.
Успішний розвиток сенсорних здібностей можливий лише при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню. Такими умовами є:
1. Фізичний і інтелектуальний розвиток дітей.
2. Створення обстановки, що визначає розвиток дитини.
3. Самостійне вирішення дитиною завдань, що вимагають максимальної напруги, коли дитина добирається до "стелі" своїх можливостей.
4. Надання дитині свободу у виборі діяльності, чергуванні справ, тривалість занять однією справою і так далі
5. Розумна доброзичлива допомога (а не підказка) дорослих.
6. Комфортна психологічна обстановка, заохочення дорослими прагнення дитини до творчості.
Процес театрально-ігрової діяльності створює особисто значущий для кожної дитини мотив діяльності, а це у свою чергу забезпечує її ефективність. І результат діяльності виходить вищий, оскільки дитина легше сприймає образи гри, що сприяє розвитку сенсорних здібностей.
На жаль, що традиційна існуюча в наший країні система виховання майже не містить заходів, спрямованих на послідовний систематичний розвиток сенсорних здібностей у дітей. Тому вони (здібності) розвиваються в основному стихійно і в результаті, не досягають високого рівня розвитку.
Для виправлення існуючого положення можна запропонувати наступні заходи, направлені на ефективний розвиток творчих сенсорних здібностей молодших дошкільників:
 Введення в програму дошкільного виховання спеціальних занять, направлених на розвиток сенсорних здібностей і мислення дітей.
 На спеціальних заняттях по малюванню, музиці, розвитку мови давати дітям завдання творчого характеру.
 Управління дорослими дитячою наочною і сюжетно-ролевою грою з метою розвитку в ній сенсорних еталонів у дітей.
 Використання спеціальних ігор, що розвивають сенсорні здібності дітей.
 Робота з батьками.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: