перейти на сайт>>

Розвиток соціальної спрямованості розумово відсталих дітей в процесі корекційного навчання

ID роботи: 5676
Тип роботи:
Об'єм: 44 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Характеристика теоретичних підходів до розвитку соціальної спрямованості розумово відсталих дітей

1.1.Психолого-педагогічне вивчення особливостей соціалізації учнів з інтелектуальними вадами

1.2. Особливості соціалізації дітей з розумовою відсталістю

1.3. Характеристика основних напрямків корекційної роботи щодо розвитку соціальної спрямованості розумово відсталих дітей

Розділ ІІ. Практичні аспекти розвитку соціальної спрямованості  розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

2.1 Організація дослідно-експериментальної роботи щодо соціальної спрямованості розумово відсталих дітей

2.2. Розробка корекційної програми розвитку соціальної спрямованості розумово відсталих дітей

2.3. Аналіз ефективності корекційної роботи щодо розвитку соціальної спрямованості розумово відсталих дітей

Висновок

Список використаної літератури

ДодаткиВисновок:

Проблема соціалізації дитини, як провідної умови становлення особистості дитини є однією з найбільш актуальних у сучасній психології та педагогіці. Особливо актуальною вона є щодо дитини з порушеннями розвитку, яка відчуває значні труднощі у засвоєнні суспільного досвіду. Досягнення ж повноцінного розвитку такої особи, формування її особистості, підготовки до самостійного життя й успішної інтеграції у суспільство потребує спеціального психолого-педагогічного забезпечення процесу її соціалізації відповідно до повноти характеристик

Соціалізація  дітей з обмеженими можливостями полягає в інтеграції таких дітей у суспільство, аби вони могли придбати і засвоїти певні цінності і загальноприйняті норми поведінки необхідні для життя в суспільстві. Однією з умов успішної соціалізації дітей з обмеженими можливостями є підготовка їх до самостійного життя, підтримка і надання їм допомоги при вступі у «доросле життя», для чого перш за все необхідно створити педагогічні умови в сім'ї та освітніх закладах для соціальної адаптації дітей.

В  процесі соціалізації дитина набуває якості, необхідні для життя в суспільстві, засвоює певні цінності і форми поведінки. При цьому сам бере активну участь в освоєнні норм соціальної поведінки та міжособистісних відносин, в придбанні умінь і навичок, необхідних для успішної реалізації відповідних соціальних ролей і функцій.

Основні  завдання розвитку соціальної спрямованості полягають у формуванні цінностей і загальноприйнятих норм поведінки необхідні для життя в суспільстві, комунікативної і соціальної компетентності та найефективніший метод для успішної соціалізації - гра.

В ході дослідження проведено дослідно-експериментальна робота, мета якої  в полягала в забезпеченні розвитку соціальної спрямованості розумово відсталих молодших школярів: усунення спотворень емоційного реагування та стереотипів поведінки, реконструкції повноцінних контактів дитини з однолітками, а також у визначенні можливих шляхів вирішення поставлених завдань

Зауважимо, що в процесі формування соціальної спрямованості дітей з розумовою відсталістю враховувалися їхні емоційні реакції, задіяність в іграх, відносини з іншими дітьми, став­лення до занять, а також всі виникаючі проблеми дитини фіксува­лись у протоколах.

Під  час реалізації програми з формування соціальної активності були використані діяльнісний і комплексний підходи. Було виявлено, що діяльнісний підхід потребує організації мотива­ційного, змістового, операційного, когнітивного компонентів комунікативної діяльності. Комплексний підхід передбачає сполу­чення всіх видів діяльності (дозвіллєвої, пізнавальної, трудової, комунікативної).

Результати, отримані на заключному етапі експерименту свідчать про ефективність корекційної програми.

При систематичному впливі на особистість розумово відста­лої дитини найадекватнішим є використання спеціально дібраної системи занять з метою розвитку комунікативних можливостей і становлення соціально вагомих особистісних якостей, ґрунтую­чись на активізації сфер розвитку дітей – пізнавальної, емоційної, поведінкової.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: