перейти на сайт>>

Розвиток теорії морального виховання в історії української дошкільної педагогіки

ID роботи: 5124
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

РОЗДІЛ І. ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В КООРДИНАТАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ

1.1. Розвиток теорії морального виховання дітей

1.2.  Теорія морального виховання на початку ХХІ століття

1.3. Педагогічні умови формування моральних якостей дошкільників

Розділ II. Експериментальна робота вивчення умов морального виховання  дитини-дошкільника

2.1 Організація експериментальної роботи. Констатуючий етап

2.2. Формуючий етап:  педагогічне забезпечення морального розвитку  особистості дошкільників

2.3. Контрольний етап: дослідження ефективності методики морального виховання

Висновок

Використана література

ДодаткиВисновок:

На всіх етапах розвитку суспільства мораль, як і право, політика, традиції, звичаї, табу, є важливим регулятором людської поведінки, людських відносин, а моральність – одним із критеріїв оцінки чеснот людини. Поєднуючи в собі моральну свідомість, моральну практику, моральні відносини, мораль як складний феномен реалізується у реальному бутті людини, її повсякденній взаємодії з соціумом, з природою, аналітичному баченні себе, своїх помислів і дій. Основою особистості є її моральний розвиток, який виявляється у сповідуваній нею системі поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють її поведінку. Головне завдання морального виховання - це вироблення характеру. Людину ми найбільш цінуємо не за її знання, а за її характер, - він найбільше важить в відносинах людей між собою, він дає змогу людині осягнути найвищі моральні блага.

Специфіка морального виховання залежить від особливостей моралі як форми суспільної свідомості. Вона відображає соціальну дійсність у вигляді специфічних уявлень про добро і зло, що закріплюються в свідомості людей як принципи, норми, ідеали, покликані регулювати людську поведінку. Моральна свідомість є однією із сторін суспільної свідомості, яка у вигляді уявлень і понять відображає реальні відношення і регулює моральний бік діяльності людини.

У дітей дошкільного віку моральна свідомість формується в елементарних уявленнях про мораль, судження про те, що добре і що погано, чого можна роботи, а чого ні. В результаті чого дитина вчиться правильно оцінювати вчинки, обирати адекватну ситуації форми поведінки, усвідомлювати свої дії. Розвиток моральної свідомості у дошкільному віці проходить декілька етапів. Так, згідно з концепцією відомого психолога Ж. Паже, моральна свідомість дітей проходить дві стадії: об'єктивна мораль та суб'єктивна мораль. Саме для дітей дошкільного віку типовою і характерною є об'єктивна мораль. Під об'єктивною мораллю Ж. Піаже відзначав таку мораль, коли дитина вважає аморальним той вчинок, який має найбільш серйозні об'єктивні наслідки і зовсім не звертає уваги на мотиви і наміри, що ховаються за вчинком.

Отже, в своїй роботі ми досягли її мети і вирішили завдання.

У теоретичній частині нашого дослідження було розкрито погляди різних учених з питання моделювання моральних якостей дошкільника.

Було проведено огляд психолого-педагогічної  літератури з проблеми дослідження.

Практична частина наший роботи була спрямована на експериментальну перевірку розробленої методики морального виховання  дошкільників.

Дослідження розвитку моральних якостей дошкільників проводилося за допомогою методик: методика «День народження»; методика вивчення соціальних емоцій; методика визначення творчого мислення.

Отримані результати діагностики говорять про те, що в досліджуваній групі переважає середній рівень готовності до формування духовно-творчої сфери особи дошкільників. Даний рівень складає 66,7%. А це означає, що у виховному і освітньому процесі дитячого саду необхідно створювати педагогічні умови для моделювання духовно-творчої сфери особи дошкільників.

Під час формуючого експерименту  нами були описані умови та методи морального виховання дошкільників.

Проведений контрольний експеримент підтвердив ефективність запропонованої методики – кількість дітей з високим рівнем розвитку моральних якостей збільшився до 75%. Отже, запропоновані педагогічні умови адекватні і доцільні у процесі морального виховання дітей дошкільного віку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: