перейти на сайт>>

Розвиток фізичних якостей у дітей середнього дошкільного віку

ID роботи: 9208
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

1.1. Поняття фізичної культури та її роль у розвитку дітей дошкільного віку

1.2. Сутність фізичних якостей дітей   дошкільного віку як  результативною частини фізичного виховання

1.3. Особливості розвитку фізичних якостей у дітей дошкільного віку

Розділ ІІ. Організація дослідно-експериментальної роботи з розвитку фізичиних якостей дітей середнього дошкільного віку

2.1. Характеристика бази та методик дослідження

2.2. Методика розвитку фізичних якостей дітей середнього дошкільного віку

2.3. Аналіз ефективності роботи з розвитку фізичних якостей у дітей середнього дошкільного віку

Висновок

Список використаних джерел

ДодаткиВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи слід зазначити, що важливою складовою фізичного розвитку дітей дошкільного віку, зокрема старшого дошкільного, є фізичні якості. У той же час вони є одними з найцінніших властивостей особистості дитини, які включаються в субсферу її розвитку під назвою «Я-фізичне». Основне призначення педагогічної роботи, пов’язаної з цією субсферою, – привертати увагу дошкільника як особистості до своєї зовнішності, власного тіла як оболонки внутрішніх органів і систем уособлення фізичної вправності, спритності, гнучкості, сили, витривалості, м’язової радості, здорового способу життя.

На думку багатьох науковців, цілеспрямований розвиток рухових якостей повинен починатися у дошкільному віці. Тільки за цієї умови можна забезпечити необхідну загальну фізичну підготовленість дитини, яка передбачає досягнення оптимального розвитку фізичних якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили

Фізичні якості дітей є основою їхнього фізичного розвитку, максимально впливають на морфологічні зміни тулуба дошкільника, його ріст та вагу, об’єм грудної клітини, на формування правильної постави. Фізичні якості розвиваються завдяки рухам дітей, їх руховій активності, що в дошкільному навчальному закладі є комплексом різних форм фізичного виховання, які структурно складаються з різних видів фізичних вправ (основних, загально розвивальних, стройових). Ученими та практиками встановлено, що найбільш інтенсивно фізичні якості можуть розвиватися в іграх спортивного характеру.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку бачимо в деталізації сутності усіх фізичних якостей та знаходженні оптимальних методів, прийомів їх розвитку в різних формах фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку взагалі та в спортивних іграх зокрема.

Аналіз і узагальнення матеріалів літературних джерел з проблеми розвитку фізичних якостей показав, що ступінь деталізації і конкретизації в підборі рухливих ігор, спрямованих на розвиток фізичних якостей у старших дошкільників залежить від тривалості етапів фізичної підготовки.

В результаті проведеного експерименту виявлено, що всі показники фізичної підготовленості, як в експериментальній, так і в контрольній групах підвищилися. Але при цьому показники фізичної підготовленості дошкільнят експериментальної групи виявилися вище, ніж у дошкільнят контрольної групи.

Можна припустити, що широке використання рухливих ігор вплинуло на рівень оволодіння руховими уміннями, так і підвищило ступінь розвитку рухових якостей: швидкості, витривалості, сили, спритності, дозволило добитися більш гармонійного розвитку дітей.

 Вході експерименту було виявлено, що наша методика вплинула на розвиток фізичних якостей дітей у експериментальній групі. Це підтвердило висунуту гіпотезу дослідження.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: