перейти на сайт>>

Розробка заходів щодо удосконалення фінансової безпеки підприємства

ID роботи: 3317
Тип роботи:
Об'єм: 116 стор.
Вартiсть: 350 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств
1.1. Поняття фінансової безпеки підприємства та механізм її формування
1.2. Сутність, принципи та завдання забезпечення фінансової безпеки підприємства
1.3. Фінансовий механізм формування фінансової безпеки підприємства
2. Методологія оцінки та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства
2.1. Системи та методи аналізу фінансової безпеки
2.2. Аналіз фінансової безпеки підприємства
2.3. Планування та контролінг як механізм фінансової безпеки підприємства
3. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства
3.1. Формування стратегічних цілей забезпечення фінансової безпеки підприємства
3.2. Модель стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства
3.3. Управління реалізацією стратегії фінансової безпеки підприємства та контроль її виконання
Висновки
Використана література
ДодаткиВисновок:

Дослідження проведене в дипломній роботі дає можливість зробити такі висновки.
В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.
У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за фінансовою безпекою підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.
При аналізі фінансової безпеки підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.
Аналіз підприємства ЗАТ "Автоагрегат" показав, що фінансова безпека товариства знаходиться на досить високому рівні, але виявив декілька слабких сторін підприємства. Тому для покращення фінансової безпеки ЗАТ "Автоагрегат" необхідно вказати напрямки покращення діяльності.
Аналіз валюти та структури балансу ЗАТ "Автоагрегат" виявив значне зростання дебіторської заборгованості. Прискорити погашення дебіторської заборгованості можна шляхом:
 ознайомлення з фінансовим станом покупця та набуття впевненості щодо його подальшої платоспроможності;
 своєчасного оформлення розрахункових документів;
 застосування попередньої оплати;
 застосування вексельної форми оплати;
 удосконалення розрахунків.
Згідно з проведеними розрахунками найбільш оптимальною структурою капіталу визнано структуру з часткою позикового капіталу 20 %. За такої структури фінансова ефективність діяльності підприємства вважається найвищою.
Аналіз позикових коштів виявив високий рівень кредиторської заборгованості. Підприємству треба значно знизити рівень заборгованості. Це можна зробити активізувавши діяльність з погашення дебіторської заборгованості внаслідок якої й виникла завелика кредиторська заборгованість.
Аналіз платоспроможності та ліквідності виявив що баланс ЗАТ "Автоагрегат" не є абсолютно ліквідним. Керівництву треба звернути на це увагу і з`ясувати причини такого негативного становища.
Ситуацію можна покращити зменшуючи дуже велику частку кредиторської заборгованості у пасивах, а також збільшивши величину грошових коштів на розрахунковому рахунку.
Одним з напрямків покращення фінансової безпеки є покращення показників рентабельності. Рентабельність загального капіталу можна покращити зменшуючи частку активів які не приносять прибутку, їх можна здати в оренду або реалізувати.
Поряд з віддачею капіталу його обертання є одним із важливіших показників, що характеризує інтенсивність використання засобів підприємства.
На ЗАТ "Автоагрегат" згідно аналізу обертання оборотного капіталу уповільнилося обертання дебіторської заборгованості у наслідок її стрімкого приросту. Ситуацію можна покращити такими шляхами:
 своєчасним відвантаженням продукції та оформленням документів;
 вивченням платоспроможності покупців і замовників, своєчасними заходами із стягнення дебіторської заборгованості;
 інтенсифікацією виробництва;
 повнішим і раціональнішим використанням земельних, трудових і матеріальних ресурсів;
 правильною організацією роботи щодо матеріально – технічного забезпечення;
 недопущенням створення надлишкових і непотрібних запасів;
 недопущенням відволікання коштів у дебіторську заборгованість;
 скороченням термінів обертання по всіх фазах кругообігу засобів.
В цілому проведене дослідження дає можливість поліпшити фінансову безпеку ЗАТ "Автоагрегат". Для цього доцільно:
 прискорити погашення дебіторської заборгованості;
 знизити рівень кредиторської заборгованості;
 покращити ліквідність;
 покращити фінансову стійкість.
Впровадження таких заходів значною мірою допоможе підвищити фінансову безпеку товариства.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: