перейти на сайт>>

Розробка збутової політики ТОВ “Торговий дім “Луганська акумулятори”

ID роботи: 3168
Тип роботи:
Об'єм: 110 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Збутова діяльність як основний принцип роботи торгівельного підприємства
1.1. Сутність збутової діяльності
1.2. Види та принципи збутової діяльності
1.3. Основи організації збутової діяльності в Україні та за її межами
Розділ 2. Аналіз збутової діяльності тов „торговий дім „луганські акумулятори”
2.1. Структура підприємства та служби менеджменту ТОВ „Торговий дім „Луганські акумулятори”
2.2. Оцінка комплексу менеджменту на ТОВ „Торговий дім „Луганські акумулятори” 2.3. Організація збутової діяльності на ТОВ „Торговий дім „Луганські акумулятори”
2.4. Аналіз сильних та слабких сторін збутової діяльності ТОВ „Торговий дім „Луганські акумулятори”
2.5. Прогнозування ринку збуту продукції ТОВ „Торговий дім „Луганські акумулятори”
Розділ 3. Розробка комплексу менеджменту для удосконалення збутової діяльності3.1. Обґрунтування методу та рівня каналів збуту
3.2. Управління персоналом служби збуту
3.3. Удосконалювання стимулювання збуту на ТОВ «Торговий дім «Луганські акумулятори»
4. Охорона праці і навколишнього середовища
Висновки
Перелік посилань
ДодаткиВисновок:

Перехід до ринкової форми господарювання обумовив необхідність зміни підходів до планування та контролю збутової діяльності, яка повинна формуватись на основі загальної бізнес-концепції підприємства та служити базою для розробки його постачальницької, виробничо-технологічної, інноваційної та фінансової політики.
В ході дипломній роботі, відповідно до її мети – управління збутовою діяльністю на ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”, були виконані наступні задачі:
- вивчена сучасна економічна література по даній проблематиці;
- викладені теоретичні основи організації збуту на підприємстві;
- досліджені аспекти управління збутовою діяльністю на ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”;
- розроблені рекомендації щодо стимулювання збуту.
Збутова політика ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” повинна мати значну гнучкість, здатність швидко змінювати асортимент продукції та оперативно реагувати на потреби споживачів. ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” для успішного функціонування на галузевих ринках необхідно формувати власну збутову діяльність на основі сучасних концепцій збуту з визначенням її цілей, завдань та інструментарію регулювання.
Управління збутовою політикою ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” перебачає досягнення настпуних цілей:
1) зростання обсягів збуту і частки ринку;
2) забезпечення стабільного економічного становища підприємства, а також три підцілі другого рівня:
2.1) задоволення споживчого попиту;
2.2) досягнення переваг над конкурентами;
2.3) збереження частки ринку.
Перераховані цілі мають рівну значущість для збутової діяльності ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”і надалі конкретизуються напрямками їх вирішення, конкретними завданнями та підкріплюються контролем результатів формування збутової політики.
Проведені в дипломній роботі дослідження показують, що для реалізації збутової політики ТОВ „ТД „Луганські акумулятори” слід оцінювати особливості зовнішнього середовища, особливості свого сегменту ринку та профілю споживачів, в тому числі їх кількості та купівельної спроможності, організаційно–правові форми господарювання, характеристику товару, умови та вид транспортування, особливості післяпродажного обслуговування, характеристику самого виробника (фінансові можливості, товарна політика, існуючий досвід збутової діяльності, стратегія маркетингу), характеристику збутового посередника та умови конкурентної боротьби (конфігурація збутової мережі, цінові параметри, витрати конкурентів на комунікативну політику та просування товарів на ринки збуту). При формуванні власної збутової політики слід враховувати, що вона є складовою комплексної програми маркетингу і має динамічний характер, тобто її мета, завдання та підходи до практичної реалізації повинні відповідати конкретним ринковим умовам. Коригування збутової політики, її гнучкість та пристосування до реалій ринку – необхідна умова ефективного функціонування ТОВ „ТД „Луганські акумулятори”.
Посилення конкуренції потребує від виробника створювати і реалізовувати не лише нові товари, а й використовувати нові способи та засоби стимулювання організованих покупців (у тому числі промислових підприємств і торговельних посередників). Стимулювання допомагає знаходити своїх покупців, посилювати їх зацікавленість у товарі, підтримувати прихильність до певної продукції чи торговельної марки. Для стимулювання покупців (особливо постійних і тих, хто купує великі партії товару) виробник може організовувати конкурси, премії, знижки, різні форми розрахунків за придбаний товар, розповсюджувати плакати, календарі, ручки тощо із зображенням своєї продукції чи торговельної марки.
Проте у стимулюванні збуту існують певні обмеження. Зокрема, якщо фірма стимулюватиме збут безперервно, то її образ (імідж) може погіршитись. Споживачі сприйматимуть знижки як свідчення про погіршення якості продукції і тому перестануть купувати її за звичайними цінами.
Результативність стимулювання збуту визначається насамперед рівнем обгрунтованості плану стимулювання, особливо розміру стимулу (що він суттєвіший, то більший ефект), умовами участі, тривалістю кампанії зі стимулювання збуту, а також бюджетом на стимулювання збуту.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: