перейти на сайт>>

Розробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства

ID роботи: 2799
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Функції фінансово-економічної служб на підприємстві, яке здійснює зовнішньоекономічні зв’язки
1.1 Виробничо – організаційна та економічна структура підприємства
1.1.1 Характеристика структурних підрозділів підприємства
1.1.2 Система економічних показників для оцінки господарської діяльності структурних підрозділів
2. Зовнішньоекономічна стратегія підприємства
1.2 Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства
1.2.2 Фінансові аспекти укладання зовнішньоекономічних контрактів
3 Розрахункова частина
Висновки
Список використаної літературиВисновок:

Дослідивши принципи функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства можна зробити висновок, що профіль, масштаби, а також галузева приналежність підприємства визначаються складом, технологічною спеціалізацією і розмірами його виробничих цехів, ділянок, майстерень. Всі інші ланки підприємства: функціональні відділи, лабораторії, органи що керують, - цілком порівнюються з характеристиками виробничих підрозділів і створюються винятково для забезпечення ефективності їхньої роботи.

Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється за належної взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал підприємства продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого – такі чи такі результати виробництва (діяльності). Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів виробництва, кадрового потенціалу та рівня його використання.

Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел: а) продаж (реалізація) продукції (послуг);б) продаж іншого майна; в) позареалізаційні операції. Прибуток від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) є основним складником загального прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою від продажу продукції (без урахування податку на додану вартість і акцизного збору) та її повною собівартістю.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: