перейти на сайт>>

Розробка й удосконалювання плану маркетингу підприємства ТОВ «Епіцентр К», м.Київ

ID роботи: 9022
Тип роботи:
Об'єм: 46 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти  планування маркетингової діяльності на сучасному підприємстві

1.1. Поняття та сутність планування як системного процесу формування перспективного спрямування маркетингу

1.2. Мета, завдання та принципи планування маркетингової діяльності

1.3. Механізм маркетингового планування на підприємстві на сучасному підприємстві

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Епіцентр»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Епіцентр К»

2.2. Аналіз маркетингового середовища діяльності ТОВ «Епіцентр К»

2.3. Оцінка ефективності маркетингової діяльності ТОВ «Епіцентр К»

Розділ 3. Удосконалення планування та організації маркетингової діяльності ТОВ «Епіцентр»

3.1. Формування (розроблення) програми комплексу маркетингової діяльності

3.3. Оцінка ефективності плану  реалізації заходів маркетингової програми ТОВ «Епіцентр К»

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у процесі написання курсової роботи було досягнуто основних цілей, поставлених на її початку.

По-перше, охарактеризовано теоретичні аспекти  планування маркетингової діяльності на сучасному підприємстві. Процес маркетингового планування на підприємстві слід розглядати як системний процес формування перспективного спряму­вання маркетингу з урахуванням потенційних можливостей підприємства та особливостей вітчизняного ринку. Відповідно до цього ви­значено основні завдання маркетингового планування та запропоновано алгоритм цього процесу з позиції системного підходу.

Сучасне маркетингове планування є ком­плексною системою, що включає стратегічне, тактичне та оперативне планування маркети­нгової діяльності. Воно являє собою система­тичний процес, який включає оцінювання ма­ркетингових можливостей і ресурсів, визна­чення цілей маркетингу й розробку плану впровадження й контролю заходів, які в суку­пності забезпечують виробництво та реаліза­цію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку.

Основними перевагами маркетингового планування є: передбачення змін ринку, визначення нових можливостей розвитку підприємства, оцінка ризику, чітке визначення стратегії позиціонування товару тощо.

Планування маркетингу на вітчизняних підприємствах здійснюється по-різному, за­лежно від змісту плану, тривалості горизонту планування, послідовності розробки, ор­ганізації планування.

По-друге, проведено аналіз маркетингової діяльності підприємства ТОВ «Епіцентр».  Аналіз фінансового стану і господарської діяльності ТОВ «Епіцентр К» за період з 2013 року по 2015 рік показав, що  на даному підприємстві спостерігається зростання виручки від реалізації та отриманого прибутку. Проведений аналіз дозволяє дати позитивну оцінку результатам господарської діяльності, оскільки при значному рості виручки від продажу зростає ефективність використання більшості ресурсів підприємства, що в кінцевому рахунку веде до відносного зменшення витрат обігу торгового підприємства та зростання прибутку.

По-трете, запропоновано заходи з удосконалення планування та організації маркетингової діяльності ТОВ «Епіцентр» ТОВ «Епіцентр».

Проведено формування програми комплексу маркетингової діяльності та здійснена оцінка її ефективності. Маркетинговою  програмою ТОВ «Епіцентр К» на 2017 рік передбачено створення відділу мерчандайзингу, додаткових каналів розподілу, організація  постійно діючої виставки на території підприємства та створення інтернет-магазину. З урахуванням позитивного впливу проведених заходів на обсяги виручки від реалізації передбачено їх зростання у 2017 році на    14160,36 тис.грн., що свідчить про їх високу ефективність.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: