перейти на сайт>>

Розробка організаційно-економічного механізму фінансового управління підприємствами регіону

ID роботи: 9220
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму фінансового управління

1.1. Фінанси сучасного підприємства як об’єкт управління

1.2. Поняття та особливості механізму фінансового управління сучасним підприємством

1.3. Структура організаційно-економічного механізму управління фінансами

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

2.1. Організаційно-економічна характеристика

2.2. Аналіз економічної ефективності функціонування ПАТ «СТАЛЬ»

2.3. Характеристика ефективності діючого механізму фінансового управління

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПАТ «СТАЛЬ»

Висновок

Список літератури

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у процесі написання курсової роботи були розглянуті теоретичні та практичні аспекти розробки організаційно-економічного механізму фінансового управління підприємствами регіону.

У першому розділі курсової роботи розглянуто теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму фінансового управління.

Механізм фінансового управління – це цілісна сукупність методів, форм, інструментів та важелів впливу на процеси формування, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою забезпечення сталих темпів економічного зростання. Ефективне функціонування такого механізму можливе лише за умови наявності дієвої системи управління із відповідним організаційним, інформаційним і нормативно-правовим забезпеченням. Під цілісною сукупністю методів, форм, інструментів та важелів розуміється їх узгоджена дія. Оптимальна взаємодія фінансових відносин досягається використанням усіх фінансових категорій (виручка, прибуток, амортизація, оборотні кошти, кредит, бюджет, податки), нормативів, різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінансових важелів. Загалом серед складових фінансового механізму найефективнішими є фінансові важелі, які приводяться в дію через відповідні фінансові методи.

Можна зробити висновки, що фінансовий механізм має велике значення у діяльності підприємства. Він охоплює всі виробничі, фінансові, трудові й інші відносини. Від правильної його організації, від правильного вибору методів, важелів у конкретних ситуаціях залежить ефективність діяльності підприємства. Він складає основу фінансової діяльності підприємства та дозволяє вирішувати практично всі проблеми, які виникають у фінансово-економічній діяльності підприємства.

На пiдставi аналізу показників фінансового стану ПАТ «СТАЛЬ» можна зробити висновок, що товариство  покращило свої фінансові показники  у 2016 році, є прибутковим, і фінансовий механізм, який розроблений на підприємстві є на даний час  ефективним. Тому подальшою метою фінансового механізму ПАТ «СТАЛЬ» має бути подальше забезпечення стійкості фінансового стану товариства, зростання обсягів випуску якісної конкурентоздатної продукції, економія ресурсів, впровадження інновацій.

Певні елементи механізму фінансового управління на багатьох підприємствах уже сформовані і функ­ціонують. Це стосується аналізу, планування, обліку, моніторингу, аудиту, прогнозування, системи індикаторів (показників) фінансової діяльності підприємства, організаційної структури, яка займається фінансовою діяльністю, фінансових інструментів і технологій, організаційних, економічних, соціально-психологічних і правових методів уп­равління.

З метою комплексного формування механізму фінансового управління  необхідно переосмислити конкретні завдання існуючих елементів механізму, орієнтувати їх на виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням фінансової безпеки підприємства, і відповідно до цього реструктурувати ці складові. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: