перейти на сайт>>

Розробка стратегії ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

ID роботи: 9055
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 100 грн.


Змiст:

Вступ

1. Коротка характеристика ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

2. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

3. Визначення місії та цілей ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

4. Розробка загально корпоративної та бізнес стратегій ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

5. Розробка  стратегії просування та збуту для ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»

Висновки

Список використаної літератури та інформаційних джерел

ДодаткиВисновок:

Таким чином, проведений марке­тинговий стратегічний аналіз діяльності ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» дозволив нам сформувати чітку картину діяльності даного підприємства, охарактеризувати чинники, які впливають на конкурентоспроможність і за­безпечують налагоджений процес просування і реалізації лікарських засобів, виявити позитивні та негативні показники діяльності, виокреми­ти «вузькі місця» їх роботи.

В результаті проведення аналізу зовнішнього середовища було виявлено уповільнення темпів зростання фармацевтичного ринку. На нашу думку, одними з основних факторів уповільнення є: зниження реальних доходів населення; загострення соціально-політичної ситуації в країні, що дестабілізує функціонування ринку; зниження рівня доступності для населення у зв’язку зі здорожченням фармацевтичних препаратів ; поступове наближення до ліміту платоспроможного попиту населення, а також використання більш ефективних лікарських засобів, що супроводжується зменшенням обсягу споживання препаратів у натуральному вимірі. Як результат дії зазначених факторів, а також багатьох інших, загальний рівень споживання лікарських препаратів на душу населення в Україні є досить низьким

Враховуючи велику чисельність населення України та відносно невеликі обсяги ринку, можна говорити про існування значного потенціалу та великих перспектив зростання фармацевтичного ринку, що робить його привабливим для вітчизняних та іноземних інвесторів.

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» має надійні зв'язки з постачальниками і добре забезпечений сировиною, що дозволяє успішно просувати свою продукцію на ринок медпрепаратів. Це забезпечується тим, що підприємство може виконати замовлення без збоїв в роботі, так як сировина постачається своєчасно.

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» постійно розширює асортимент продукції та впроваджує у виробництво нові досягнення науки і техніки.

В умовах переходу до ринку ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»  повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу, так і довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентноздатність та стабілізацію фінансового стану.

В результаті дослідження визначено, що найбільш доцільною в сучасних умовах для ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»  є стратегія «обмежений ріст». По підприємству цими стратегіями обрано:

«стратегію забезпечення» – що формує систему матеріально-технічного забезпечення підприємства;

«стратегію виробництва» – що визначає пріоритетні напрямки розвитку виробничо-технологічного процесу;

«стратегію просування та збуту» – що сприяє створенню найбільш ефективної системи і каналів реалізації продукції;

«асортиментну стратегію», що сприяє формуванню найбільш ефективного асортименту виробництва продукції;

«цінову стратегію», що є умовою ефективності виробничої та комерційної діяльності та задоволення споживчого попиту.

В роботі визначені основні етапи розробки стратегії та система маркетингових рішень, що забезпечують їх реалізацію.

Оскільки в рамках проведеного обмеженого дослідження не представляється можливість провести обґрунтування всіх стратегій, у роботі розроблено  «Стратегії просування та збуту», як найбільш важливу.  Усі  наведені рекомендації формують маркетингову стратегію ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»  по просуванню лікарських засобів на ринку з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Передбачається, що після впровадження запропонованих маркетингових стратегій результати діяльності компаній покращаться. Планується, що в довгостроковій перспективі фірми поступово будуть отримувати більше прибутку, збільшать ринкову частку і стануть більш впізнаваними на ринку.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: