перейти на сайт>>

Розірвання трудового договору роботодавцем при відсутності провини з боку працівника

ID роботи: 9226
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття трудового договору та правова регламентація його розірвання у трудовому законодавстві

1.1. Зміст та поняття трудового договору

1.2. Розірвання трудового договору: поняття та відмінності від суміжних понять

1.3. Загальна характеристика підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця

Розділ 2. Класифікація підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при відсутності провини з боку працівника

2.1. Особливості розірвання трудового договору у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією та банкрутством підприємства

2.2. Розірвання трудового договору у разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я

2.3. Розірвання трудового договору у зв’язку із поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за умови, що неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу

2.4. Розірвання трудового договору у разу нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності

Розділ 3. Забезпечення прав працівників  та Напрямки розвитку трудового законодавства щодо питань  розірвання трудового договору роботодавцем при відсутності провини з боку працівника

3.1. Гарантії працівника у випадку розірвання трудового договору   роботодавцем при відсутності провини з боку працівника

3.2. Підстави припинення трудового договору за проектом Трудового кодексу України

3.3.  Зарубіжний досвід розірвання трудового договору роботодавцем при відсутності провини з боку працівника

Висновки

Використана літератураВисновок:

Підводячи підсумки курсової роботи зазначимо, що трудові відносини виникають між працівником і роботодавцем на підставі трудового договору, укладеним ними з додержанням трудового законодавства. розглянемо випадки розірвання трудового договору та виплати розрахункових коштів

Основні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені в статті 40 КЗпП України. У п. 1 цієї статті зазначено, що такими підставами є зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація (банкрутство) або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця (ст. ст. 40, 41 і 45 КЗпП) згода працівника не вимагається. Слід відзначити, що розірвання трудового договору з працівниками з ініціативи роботодавця є його правом, а не обов’язком. Відповідно до ст. 43 КЗпП розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 – 5, 7 ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41КЗпП, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Але у випадку, коли працівник, якого роботодавець має намір звільнити на підставі п. 5 ст. 40 КЗпП хворіє, розгляд подання допускається за письмовою заявою працівника, в якій він може висловити свої зауваження щодо звільнення, свою думку щодо розгляду питання в його відсутності. Від його імені може виступати інша довірена особа, у тому числі адвокат.

Таким чином, в більшості випадків розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця не залежать від його волі, а є наслідком певних обставин. Тому охорона прав роботодавця та працівника під час виникнення причин, що роблять неможливими подальші трудові відносини, спричиняє необхідність їх більш чіткої правової регламентації. Гармонійне поєднання волі та інтересів суб’єктів трудового договору – працівника та роботодавця – має певну складність та свою специфіку. Для їх забезпечення недостатньо тільки юридичних механізмів і процедур запобігання порушенням трудових прав, необхідна творча діяльність держави, спрямована на здійснення виваженої соціальної політики на основі розвитку економіки, підвищення матеріального рівня життя населення. При цьому, складністю чинного законодавства є багаточисельність та непогодженість його норм, термінологічні й змістовні недоліки правових понять, а іноді невміння сторонами трудового договору правильно застосовувати ці норми, спричиняють неоднозначність їх сприйняття та тлумачення, виникнення спорів та непорозумінь.

Таким чином, можемо підсумувати, що роботодавець зацікавлений у поліпшенні ефективності праці, підвищенні її продуктивності, залученні до роботи висококваліфікованих фахівців, одержанні максимально можливих прибутків, а пра­цівник, у свою чергу, зацікавлений гідно реалізувати конституційне право на працю, вчасно одержувати відповідну винагороду та працювати у безпечних і нормальних умовах праці. Чітка законодавча регламентація підстав та порядку припинення дії трудового договору з ініціативи роботодавця слугуватиме підґрунтям для забезпечення захисту трудових прав громадян України від свавілля окремих роботодавців.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: