перейти на сайт>>

Роль реклами в діяльності туристичних підприємств України

ID роботи: 9088
Тип роботи:
Об'єм: 43 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження рекламної діяльності на туристичному підприємстві

1.1. Поняття реклами та її роль у діяльності сучасного туристичного підприємства

1.2. Основні види та напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства

1.3. Особливості організації рекламної діяльності на туристичному підприємстві

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика та аналіз рекламної діяльності турпідприємтсва ПП «Софі-тур»

2.1. Загальна характеристика діяльності туристичної агенції ПП «Софі-тур»

2.2.Аналіз і оцінка сучасного стану потенціалу туристичного підприємства

2.3. Оцінка рекламної діяльності туристичного підприємства ПП «Софі-тур»

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення рекламної діяльності ПП «Софі-тур»

3.1. Рекомендації щодо вдосконалення рекламної діяльності ПП «Софі-тур»

3.2. Розробка ефективної рекламної кампанії ПП «Софі-тур»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Отже, у процесі написання курсової роботи було розглянуто теоретичні та практичні аспекти пов’язані із організацією рекламної діяльності туристичного підприємства.

Перша, теоретична, частина курсової роботи присвячена висвітленню поняття та напрямків рекламної діяльності туристичного підприємства; в ній розглядаються проблеми організації рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами, а також правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства.

Характерні особливості процесу сучасної рекламної діяльності полягають у підвищенні складності та розмаїття використовуваних форм і методів комунікаційного впливу на потенційного споживача, а також у розширенні кола цілей реклами. Рекламно-комунікаційна активність поступово охоплює усі аспекти функціонування та розвитку підприємства, а рекламні компанії стають результатом кропітких досліджень та всебічного планування, від якості проведення яких значною мірою залежить дієвість реалізації решти стратегічних й оперативних планів, поточних управлінських рішень в усіх сферах виробничої та маркетингово-збутової діяльності. Збільшення ролі та значення реклами в сучасних умовах насамперед визначається суттєвим ускладненням умов ринкового суперництва та розширенням кола потенційних конкурентів, підвищенням розмаїття вимог споживачів щодо якості товарів і послуг, які пропонуються для продажу, і т. і. Тому необхідність активізації та підвищення цільової спрямованості рекламно-комунікаційної діяльності є одним з найбільш важливих факторів забезпечення сталих конкурентних позицій на ринку туристично-рекреаційних послуг, взаємодія учасників якого саме й визначається неухильним розширенням попиту споживачів на забезпечення високоякісного відпочинку та загостренням міжнародної конкуренції за отримання можливості обслуговування зростаючих туристичних потоків.

В практичній частині розглядалося практичне питання здійснення рекламної діяльності на прикладі ТА «Софі-тур». Об’єкт дослідження ефективно працює в сфері надання туристичних послуг та вже накопичив достатній досвід проведення рекламної діяльності, однак, поряд з тим, ще має кілька проблемних, досі не закритих питань в цієї області.

У процесі вивчення ринку і збору необхідної інформації ми дійшли до висновку, що на туристичному підприємстві ПП «Софі-тур» при просуванні нових туристичних продуктів використовуються такі канали поширення реклами, як:  телебачення (відеоролики на каналах) та радіо; реклама на сторінках журналів;  інтернет (інформація на веб-сайті); зовнішня реклама (вуличні плакати, щити, реклама на транспорті); спеціалізовані виставки.

ТА «Софі-тур»  змушено  планувати свою рекламну політику в багатьох напрямах. Саме реклама в багатьох випадках стає основою для прийняття рішення про подорож, вибір готельного комплексу, набору послуг. Зміст рекламних звернень залежить від напрямку рекламних зусиль.

Розробка рекламної продукції, що призначена для туриста, повинна застосовувати різноманітних засобів візуалізації турпродукту. Пакет власної друкованої реклами-листівок, буклетів і каталогів-призначений для ознайомлення туриста з можливостями фірми, видається перед початком туристичного сезону. Але для того, щоб детальніше ознайомити клієнта з позицією, менеджер «показує» йому турпродукт за допомогою рекламних звернень (друкованих слайдів, фільмів, фотографій, Інтернет-слайдів, тощо),  що є набагато ефективніше.

Завдяки своїй здатності впливати на спосіб життя реклама залучає до себе пильну увага громадськості. Постійно підсилюється регулювання покликане гарантувати відповідальний підхід до здійснення рекламної діяльності.

Кожне підприємство, яке займається випуском продукції або наданням послуг, повинно займатися  рекламною діяльністю. Для цього треба її спланувати. Процес планування складається з основних шести етапів: визначення цільової аудиторії, визначення цілей кампанії, складання рекламного бюджету, розробка рекламного звернення, вибір носіїв реклами, складання графіку виходу реклами. 

Стратегія рекламної діяльності фірми є складовою комплексу планування в цілому і включає в себе наступні етапи процесу планування: вибір рекламного звернення та вибір засобів розповсюдження реклами, деякі вчені-маркетологи відносять до стратегії ще і складання графіку виходу реклами.

Туристична фірма ПП «Софі-тур» постійно веде рекламну кампанію, яка носить нагадуючий та інформативний (у випадку презентації нових видів продукції)  характер. Найбільш поширеними засобами реклами фірми є періодичні видання та зовнішні носії.

У третьому, рекомендаційному розділі курсової роботи розглянуто шляхи вдосконалення рекламної діяльності ПП «Софі-тур».

ПП «Софі-тур»  змушено  планувати свою рекламну політику в багатьох напрямах. Саме реклама в багатьох випадках стає основою для прийняття рішення про подорож, вибір готельного комплексу, набору послуг. Зміст рекламних звернень залежить від напрямку рекламних зусиль.

Графік виходу реклами носить сезонний характер. В цілому, остання проведена рекламна кампанія принесла позитивні результати. Отже, стратегія рекламної діяльності була вибрана правильно.

Отже, у даній курсовій роботі на прикладі туристичної фірми ПП «Софі-тур» розкрито найбільш ключові моменти процесу розробки стратегії та планування рекламної діяльності фірми, від яких в значній мірі залежить матеріальне благополуччя підприємства.  Але практика показує, що найбільш значимими факторами, що визначають  збільшення чи зменшення збуту продукції, є в першу чергу якість і споживчі властивості самих товарів, їхня ціна, загальне кон’юнктурне становище на ринку, дії конкурентів і т.п. 


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: