перейти на сайт>>

Роль сім’ї в соціалізації особистості

ID роботи: 1199
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 50 грн.


Змiст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні засади дослідження ролі сім’ї в соціалізації особистості
1.1 Особистість як обєкт соціального аналізу. Соціалізація та особистість
1.2 Сутність соціалізації. Агенти соціалізації
2. Сім’я і соціалізація особистості
2.1 Соціальна функція сім’ї. Сім’я як агент соціалізації
2.2. Проблеми сім’ї та їх вплив на соціалізацію
Висновок
Використана літератураВисновок:

Сучасне українське суспільство фахівці характеризують як суспільство перехідного періоду з властивими йому духовними орієнтирами, нормами й цінностями. Нинішній стан ціннісного світу в Україні надто неоднозначний і суперечливий. Він характеризується кризою старої ідеології, відмовою від колишніх цінностей; на зміну гомогенній культурі, яка домінувала на теренах колишнього СРСР, сьогодні приходить значна кількість співмірних культурно-ціннісних світів, ціннісних систем.

У процесі формування особистості родина відіграє чільну роль: це перша сходинка соціалізації та самосвідомості дитини.

Сім’я віддзеркалює всі процеси, що відбуваються в суспільстві, осмислює їхню суть і певним чином спирається на одержаний “результат” у вихованні дітей і молоді.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що сучасна сім’я має значний вплив на розвиток усіх складових особистості дитини: духовно-моральну і психосоціальну сфери, інтелект, творче мислення тощо. При цьому такий вплив може мати як випадковий, неусвідомлений характер, бути хаотичним, безсистемним, так і спеціально організованим. У результаті проведених досліджень доходимо висновку, що одне з пріоритетних місць серед зазначених впливів мають установки, погляди, ціннісні орієнтації батьків, застосовувані ними методи виховання. І в цьому разі мова йде не тільки про кількість і якість інформації, яку дитина отримує в колі сім’ї, а й про особистісну її основу, яка характеризується суб’єктивним ставленням до неї і до самої дитини з боку дорослих.

Саме від сімейного оточення (мова батьків; проблеми, що обговорюються – побутові, політичні, світоглядні; характеристики, які даються іншим людям; сімейні взаємини; способи розв’язання конфліктів, моральний внутрішньо сімейний мікроклімат тощо) залежить процес соціального розвитку дитини. Наведені вище дані свідчать про необхідність надання батькам психолого-педагогічної допомоги, яка спрямовувалася б на формування у них більш адекватних поглядів на сутність процесу виховання та його зміст, сприяла б вибору доцільних, демократичних методів.

Це актуалізує завдання із формування концептуально нової національної сімейної політики, яка передбачала б впровадження цілісної системи заходів, спрямованих на підвищення виховного потенціалу батьківської родини. Їх реалізація має відбуватися не через одиничні акції, а включати скоординовані дії різних державних і громадських структур, робота яких тією чи іншою мірою пов’язана з розвитком інституту сім’ї, вихованням дитини як суб’єкта власного життя, спроможного на усвідомлений вибір, на розумний підбір ідей.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: