перейти на сайт>>

Роль фразеологізмів у створенні експресивності публіцистичних текстів

ID роботи: 305
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:
Вступ 1. особливості функціонування фразеологічних одиниць в публіцистичних текстах 1.1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології. Її основні ознаки та класифікація 1.2. Фразеотворчі процеси в сучасних засобах масової інформації 2. Дослідження Ролі фразеологізмів у створенні експресивності публіцистичних текстів 2.1. Семантичні і структурно-семантичні трансформації у публіцистичному тексті 2.2. Лексико-семантичні трансформації українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах 2.3. Використання граматичних варіантів стійких словосполук 2.4. Фразеологічна контамінація в мові преси Висновок Література

Висновок:
Таким чином, трансформація – видозміни в структурі стійких сполучень слів, які спричиняють зрушення в їхній семантиці, унаслідок чого узуальна форма стійких словосполук протиставляється їхній оказіональній формі. Трансформи в мові сучасної української преси набувають яскравого емоційно-експресивного забарвлення. Трансформація та варіантність стійких сполучень слів – це різні явища. Лексичні варіації не порушують семантичної тотожності та синтаксичної функції фразеологічної одиниці. Унаслідок лексичного варіювання компоненти стійкої словосполуки, які взаємозамінюються, перебувають у синонімічних зв’язках. Граматичні варіанти стійких зворотів зумовлені їхньою здатністю вступати в граматичні зв’язки з іншими мовними одиницями тексту, виступати не ізольовано, а як структурні елементи контексту. Варіанти фразеологічних одиниць характеризуються традиційністю вживання, закріпленням в узусі та кодифікованістю. Авторська трансформація спричиняє зрушення в семантиці та стилістичному забарвленні традиційних одиниць. Контекст зумовлює вибір слова-замінника. Обов’язковою умовою трансформації є її цілеспрямований характер, те, що вона здійснюється з визначеною метою. Унаслідок трансформації утворюються нові словосполуки переважно оказіонального характеру. Лише поодинокі з них переходять до стійких сполук слів загального вжитку. Варіації лексичного складу фразеологічної одиниці мають узуальний характер. Вони виникають як закономірна ланка в процесі мовної еволюції. Контамінація – це один із прийомів структурно-семантичної трансформації, суть якого полягає в поєднанні двох чи кількох стійких сполучень слів на основі значеннєвої, граматичної та функціональної спільності або без будь-якої спільності, що спричиняє утворення індивідуально-авторського сполучення слів. У мові преси контамінація є результатом свідомого перетворення стійких сполучень слів і зумовлена пошуками потрібної стилістичної виразності. Контамінована оказіональна одиниця за умови прийняття її узусом може стати елементом мовної системи. Поєднуватися можуть стійкі сполучення слів різної семантичної злитості: власне фразеологізми, прислів’я, приказки, крилаті вислови різного походження. У разі контамінації стійких словосполук на основі семантичної близькості відбувається зрушення в семантиці контамінованої сполуки, збільшується її емоційно-експресивна виразність, образність, умотивованість. Якщо поєднуються двоє й більше стійких сполучень слів на основі їхньої граматичної спільності, однакового стилістичного забарвлення, наявності спільного компонента у вихідних фразеологічних одиниць, то утворюється контамінований вислів з новим значенням або новими стилістичними відтінками чи специфічним граматичним оформленням.
НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: