перейти на сайт>>

Роль і місце засобів масової комунікації у формуванні особистості майбутнього документознавця

ID роботи: 6703
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

1.1. Засоби масової комунікації та їх роль у формуванні особистості студентів

1.2. Мета, завдання та особливості медіаосвіти у сучасному навчальному просторі ВНЗ

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ

2.1. Поняття та особливості технологій медіа-дидактики

2.2. Характеристика засобів медіа-дидактики та їх місця у структурі підготовки майбутнього документознавця

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАВисновок:

Отже, масова комунікація – це  особливий вид асоціального спілкування, який є важливою передумовою розвитку і організації, що впливає на духовні цінності та соціальні норми, які п систематизованому вигляді відбивають світоглядні уявлення, переконання, суспільний настрій.

Комплексу  засобів масової інформації відводиться значне місце в системі відносин сучасного суспільства, оскільки саме вони перетворилися па повсякденний необхідний елемент життя людини, стали органічною частиною середовища, його існування, що в свою чергу сприяє розповсюдженню соціальної інформації і формування у молоді соціальної активності, а отже і свідомості.

Розповсюдження інформації за допомогою масової комунікації з засобом політичного, економічного та інших впливів на свідомість (мислення) та діяльність (поведінку) людей.

Неможливо переоцінити вплив сучасних засобів масової інформації на формування підростаючого покоління. Адепти нової соціологічної теорії «інформативного суспільства» відводять цим засобам визначальне місце в системі відносин сучасне суспільство, оскільки вони перетворилися на необхідний елемент повсякденного життя людини, стали органічною частиною середовища її проживання. Нові технології, насамперед мікроелектроніка глибоко впроваджуються у виробництво, все активніше застосовуються у всіх типа навчально-виховних закладів, а також у сферах дозвілля дітей та молоді.

Вплив ЗМІ на соціалізацію молоді має суперечливий характер: як позитивні так і негативні сторони. Тому головним завданням соціального педагога є уміння не тільки враховувати це в своїй роботі, особливо з підлітками, а й правильно будувати свою роботу по вихованню людини, яка є глядачем культурним, вихованим, освіченим, - тільки тоді спілкування з засобами масової інформації у поєднанні з іншими формами набуття суспільного досвіду стає могутнім позитивним фактором соціалізації особистості.

У нових соціокомунікаційних умовах людина знаходиться під дією безперервних потоків інформації, здебільшого тієї, що передається каналами мас-медіа. Для сучасного фахівця очевидна необхідність набуття навичок сприйняття інформації, уміння правильно розуміти значення аудіовізуальних образів, і, як наслідок, компетентніше і вільніше поводитися з інформаційними потоками і орієнтуватися в них. Все це здатна забезпечити медіаосвіта.

Нова парадигма результату сучасної освіти передбачає наявність у структурі ключових компетентностей випускника ВНЗ, незалежно від напряму освіти, компетентності у сфері соціальної діяльності, у типових ситуаціях соціально-ділових контактів.

Слід зазначити, що залучення різноманітних медіа у навчальний процес може проводитися тільки за умови наявності професійно підготовленого викладача, який володіє достатнім рівнем знань та умінь використання медіа у професійній діяльності. Використання елементів медіаосвіти в освітньому процесі потребує появи нової формації фахівців, здатних якісно реалізувати на практиці можливості інноваційних технологій та впровадити їх у практичну діяльність. Підготовка документознавця – спеціаліста, який використовує засоби медіаосвіти, являє собою складну систему, яка функціонує згідно з цілями, завданнями та принципами підготовки спеціаліста з вищою освітою.

Зазначимо, що докорінна трансформація комунікативної сфери людинивідбувається на тлі глобалізаційних процесів: з появою Інтернету, мобільного зв’язку, значного збільшення та вдосконалення транспортних засобів експонентним чином активізується психологічна лабільність і мобільність людини у просторі та часі. Це в багато разів збільшує кількість і якість всіляких контактів між людьми, перетворює вид людини розумної на людину-комуніканта, людину-маніпулянта. Зазначений процес прискорює розвиток засобів маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю. Це призводить до того, що сучасний світ існує в атмосфері тотального впливу всіх на всіх, а успіх на життєвому терені нині досягає той, хто вміє здійснювати вплив на себе, людей і обставини.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: