перейти на сайт>>

Роль і місце підручника в системі географічної освіти. форми роботи з підручниками в процесі засвоєння учнями географічного матеріалу

ID роботи: 1368
Тип роботи:
Об'єм: 50 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ
1. Дидактичні та методичні вимоги до підручника географії як основного джерела географічних знань
1.1. Роль і місце підручника в системі географічної освіти
1.2. Дидактичні засади побудови сучасних підручників географії
1.3. Методичні вимоги до підручника з географії
2. Характеристика форм і методів роботи з підручником на уроках географії у загальноосвітній школі
2.1. Методика організації роботи учнів з підручником у процесі навчання географії
2.2. Етапи організації роботи з підручником географії
2.3. Форми роботи з підручниками в процесі засвоєння учнями географічного матеріалу
Висновки
ЛітератураВисновок:

Підручник географії – важливе джерело знань не тільки з цього предмета, але й із суміжних дисциплін. Зміст його охоплює багато різноманітних знань: біологічних, зоологічних, історичних, математичних, соціальних, економічних. Тому підручник географії має переваги перед змістом інших підручників. Він набагато цікавіший за змістом, що і приваблює учнів, студентів, викладачів вузів і науковців, пересічних громадян.
У підручниках географії висвітлюються основи географічної науки в системі і обсязі, що визначається навчальною програмою у відповідності з метою і завданнями курсу.
Аналіз дидактичних і методичних засад дає підстави стверджувати, що підручник географії в розвитку національної освіти займає не останнє місце. Зміст підручників сьогодення потребує ще удосконалення, особливо в питаннях психолого-педагогічних і науково-методичних досліджень. Без досліджень багатьох питань у навчанні і вихованні географії підручники не повинні бути рекомендовані для навчання учнів.
Підручник географії на сучасному етапі навчання вважається найважливішим засобом отримання знань і виховання учнів. Підручник цінний у формуванні нових знань, під час закріплення, повторення й засвоєння вмінь і навичок. Тому сьогодні методика навчання географії підійшла до того рівня, коли постає питання про необхідність відшукати методи, прийоми, підходи, «підкопи» (В. О. Сухомлинський), які сприяли б аналізу підручника й роботи з ним.
В основі змісту підручників повинні бути ідеї організації самостійної діяльності учнів з текстом підручника, а текст повинен написаний так, щоб сприяв формуванню і розвитку пізнавальних інтересів до географії.
Вивчення практики масової школи показує, що більшість учителів правильно розуміє функції підручників географії й широко використовує їх на всіх етапах навчання, особливо при вивченні нового матеріалу. Але все-таки закладені в підручниках можливості реалізуються в навчальному процесі не повністю.
У роботі з підручником є типові недоліки: учителі найчастіше звертаються до ілюстративного матеріалу, але мало організовують роботу учнів з текстом. Школярі ж при виконанні домашньої роботи, як правило, обмежуються читанням тексту, не звертаючи уваги на текстові карти, схеми й інші позатекстові компоненти. Учителі мало займаються формуванням в учнів умінь працювати з підручником. У результаті цього багато школярів часто працюють із підручником нераціонально, затрачаючи на підготовку уроків надмірно багато часу.
Успішна організація роботи з підручником можлива лише за умови, якщо вчитель добре знайомий з його змістом, особливостями побудови й володіє прийомами роботи із цим засобом навчання. У підручниках виділяються два структурних „блоки“: навчальний текст і позатекстові компоненти. Кожний з них складається з декількох елементів, що виконують певну функцію [16, с. 69].
У цілому сучасний підручник географії — важливе джерело знань не тільки з цього предмета, а й із суміжних дисциплін. Зміст його охоплює багато природничих знань: біологічних, зоологічних, історичних, математичних, соціальних, економічних. Тому підручник географії має переваги перед іншими підручниками. Він цікавіший за змістом, що і приваблює учнів, студентів і науковців.
Особливість підручників з географії – їхня насиченість фрагментами карт, картосхем, діаграмами, графіками тощо. Графічні карти забезпечують можливість просторового і часового вивчення будь-якого соціального явища, не допускають вибіркового суб'єктивного підходу у формуванні інформації про явище та її довільне використання.
Насьогодні створено досить багато комп’ютерних навчальних програм з географії: комп’ютерний підручник – програмно-методичний комплекс, який дозволяє самостійно засвоїти навчальний курс або його розділ (як правило, поєднує в собі якості підручника, довідника, задачника та лабораторного практикуму); контролюючі програми з географії – програмні засоби, призначені для перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; ігрові програми – стимулюють пізнавальну активність учнів, сприяють розвитку їхньої уваги, кмітливості, пам'яті; предметно-орієнтовані середовища – програми, які моделюють мікро - та макросвіти, об’єкти певного середовища, зв’язки між ними, їхні властивості.
Підручник з географії є проекцією змісту географічної науки в переломлюванні через домінуючі соціокультурні цінності суспільства. Сучасна школа чекає підручників, які б могли виконувати роль інтелектуального самовчителя, довідника, конструктора.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: