перейти на сайт>>

Рукописна книга

ID роботи: 2267
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ
І. Рукописна книга як феномен національної культури
1.1. Рукописні книги: поняття та класифікація
1.2. Процесс створення рукописних книг
ІІ. Перші рукописні документи і їх роль в духовному житті українського народу
2.1. Етапи розвитку рукописної книги
2.2. Рукописні церковнослов’янські книги. Пересопницьке Євангеліє
ІІІ. Бібліографія та систематизація рукописних документів: проблеми і перспективи
Висновок
ЛітератураВисновок:

Сьогодні Україна починає свій новий історичний етап, а заразом - і новий період сучасної історичної науки. Зрозуміло, в розвиненому інформаційному суспільстві надзвичайно ускладнений процес концептуального створення та вираження національно-державницьких ідей через осмислення всіх джерел і книжкову продукцію в зв'язку з її видовою та змістовною багатоманітністю.

Нині створити системну концепцію національної ідеї як підґрунтя єдиної України неможливо без аналізу й опрацювання всієї різноманітної сукупності рукописної та книжкової спадщини, її поточної видавничої продукції як джерельної бази побудови цієї концепції. Сприйняттю й осмисленню єдності державно-політичної та культурної в процесі сучасного державотворення має допомогти створення національної бібліографії.

Величезна й різноманітна за складом і змістом рукописна спадщина України має залучатися до наукового обігу, активно сприяти розвитку науки, культури, освіти, державотворчим процесам. Донесенню цих духовних першоджерел до широких кіл українського суспільства сприяє гуманітарна політика Уряду України, який прийняв відповідне рішення про підтримку фундаментального проекту “Президентська бібліотека: духовні першоджерела України”, що розрахована на широкий читацький загал. До її складу ввійдуть найкращі пам’ятки української духовної спадщини, що збереглися в рукописах і книжках. Публікація цих джерел – фундамент для утвердження духовних ідеалів та моральних норм, що успадкував український народ упродовж усієї своєї історії.

У сучасних гуманітарних дослідженнях та культурному житті України важливим є нове звернення до історико-культурної спадщини, що збереглася в літописних джерелах та рукописній книзі, до багатовікової історії писемності, залучення на цій базі потенціалу багатьох учених до вирішення актуальних наукових, освітянських та культурологічних проблем сьогодення. Нове бачення історії й ідей в їх органічній спадкоємності сприяє вирішенню сучасних завдань гуманітарної політики держави, яка могла б визначити історичні чинники державотворчого процесу та духовного оновлення нації. А бібліотеки мають якомога дбайливіше ставитися до нашої спадщини, збагачувати її, освоювати, зберігати і вводити у світовій інформаційний простір як у традиційній формі, так і на електронних носіях.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: