перейти на сайт>>

Різні види документів в фонді масової бібліотеки

ID роботи: 3032
Тип роботи:
Об'єм: 37 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
1. Загальне поняття та порядок обліку бібліотечних фондів
1.1. Облік різних видів документів
1.2. Передумови формування теорії бібліотечної селекції документів у складі бібліотечного фондознавства
2. Характеристика різних видів документів в фонді масової бібліотеки
2.1. Класифікація документів бібліотечного фонду
2.2. Формування та порядок обліку різних видів документів в фонді масової бібліотеки
3. Збереження різних видів документів в фонді бібліотеки: проблеми та перспективи
Висновки
Використана літератураВисновок:

Бібліотечна справа — сфера інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави. Бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.
Бібліотечні ресурси — упорядковані фонди документів на різних носіях інформації, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання і передачі інформації 10,с.19.
З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини інформаційних ресурсів держави бібліотеки взаємодіють з підприємствами, установами та організаціями, які мають бази даних та діяльність яких пов'язана із створенням, збиранням, обробкою, накопиченням та збереженням інформації.
Зростання потреб суспільства, накопичення документально зафіксованої інформації, необхідність її переробки та включення у систему СК потребують нових форм документо-інформаційної діяльності. У процесі ускладнення бібліотечної діяльності до неї були втягнуті економіка, освіта, планування, організація, які пов'язані, але не тотожні власне діяльності бібліотекаря. Інституалізація бібліотечної сфери призвела до поглиблення поділу праці та багатопрофесійності колективів бібліотек. Багатофаховість поглиблювалась у процесі розвитку самої діяльності у межах бібліотеки, але не просто власне діяльності бібліотекаря. Бібліотекар залишився посередником, що забезпечує доступ до документальних ресурсів.
Таким чином, у дослідженні всебічно розкриті сутність, ознаки, властивості, структура і класифікація документів у фонді публічної бібліотеки за загальними і специфічними ознаками.
Для всіх цих видів загальним є єдність інформації і матеріального носія, призначення для використання в соціальній документно-комункаційній системі з метою передачі, збереження і використання семантичної (логічно зв'язкової) інформації, дискретно зафіксованої на матеріальному носії, що здатний до переміщення в часі й у просторі.
Майбутній розвиток документа пов'язаний з комп'ютеризацією документно-комунікаційної системи, при цьому традиційні види документів збережуться в інформаційному суспільстві поряд з розвитком нетрадиційних носіїв інформації, збагачуючи і доповнюючи один одного.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: