перейти на сайт>>

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та її роль у подоланні безробіття

ID роботи: 1141
Тип роботи:
Об'єм: 28 стор.
Вартiсть: 40 грн.


Змiст:

Вступ
1. Професійне навчання безробітних як соціально-педагогічна проблема
1.1. Сутність, мета і основні принципи професійного навчання незайнятого населення
1.2. Види професійного навчання незайнятого населення
1.3. Управління системою професійного навчання незайнятого населення
2. Проблеми та перспектики розвитку професійного навчання безробітних в Україні
2.1. Причини низького рівня охоплення безробітних професійним навчанням
2.2. Шляхи розвитку системи професійного навчання безробітних
Висновок
Список літературиВисновок:

Сучасний темп розвитку суспільства вимагає впровадження активної державної політики на ринку праці, насамперед зорієнтованої на швидке повернення безробітних громадян до праці. Вона включає в себе заходи сприяння в працевлаштуванні, професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації, розвитку самозайнятості, професійному консультуванні, створення додаткових сфер зайнятості, посилення територіальної та професійної мобільності робочої сили.

Професійне навчання безробітних спрямовується на забезпечення професійної самореалізації особливості громадянина, формування у нього поглиблених професійних знань, умінь та навичок, здобуття нової професії чи спеціальності на основі наявного освітнього рівня та досвіду попередньої роботи, що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності особи в умовах ринкової економіки.

Для забезпечення ефективності профнавчання з метою виявлення потреби ринку праці м. Києва у кваліфікованій робочій силі постійно здійснюється аналіз замовлень роботодавців, що надходять у вигляді форми статистичної звітності 3-ПН, карток замовлень, у вигляді листів – замовлень та договорів на працевлаштування після закінчення навчання.

На межі тисячоліть виразно проявляються особливості соціально-економічного розвитку суспільства, технічного прогресу, екології, розуміння їх глобального характеру і необхідності колективного вирішення. До таких насущних проблем найперше можна віднести проблему "виживання" в конкурентній боротьбі за ринки збуту продукції та послуг, подолання масового безробіття, розвиток трудових ресурсів і підтримка на належному рівні професійно-кваліфікаційного складу працюючого населення.

Нові інформаційні технології і викликані ними прискорення комунікацій, стали важливим фактором в глобалізації виробництва, інтеграції фінансових ринків та поглиблення конкуренції на світових ринках (2,5).

Сучасному етапу розвитку суспільного виробника притаманне зростання ролі людського фактору. Знання, досвід та вміння їх використовувати в господарські діяльності набувають першочергового значення.

Загальновідомо, що безперервний, регульований приплив кваліфікованих робітничих ресурсів завжди був і буде однією з найважливіших, невід’ємних умов економічного розвитку суспільства. Світовою економікою давно доведено, що професійно-технічне навчання вже само по собі є капіталовкладенням, оскільки якість і рівень стандартів товарів, продукції та послуг значною мірою залежить від кваліфікації відповідного персоналу.

Зміни в технології і організації виробництва призвели до серйозних змін в попиті на робочу силу. Від неї вимагається здатність до швидкого освоєння професії на виробництві та адаптації до технологічних і організаційних нововведень. І хоч рівень кваліфікації робочої сили при цьому може і не стати вищим, сама здатність швидко їх освоїти і продуктивно використати вимагає високого рівня відповідальності і компетентності, що притаманно висококваліфікованими робітниками.

Таким чином, підготовка до випуску нової конкурентноспроможної продукції супроводжуються формуванням інноваційних вимог до робочої сили. Від робітників сьогодні очікується вміння працювати єдиною командою, оперативно реагувати на запити споживачів, гнучкість в розумінні своїх функціональних обов’язків, участь у прийняті рішень тощо.

З метою швидкого реагування на зміни у кваліфікаційній структурі попиту на робочу силу потрібні якнайбільш гнучкі, швидкі і надійні технології навчання, які при оптимальних витратах забезпечать гарантовану якість підготовки. Саме якість підготовки дає можливість випускнику сподіватися на одержання робочого місця. Відомо, що приватні підприємства вже давно дійшли такого ступеня визначення фахівця, коли перш за все оцінюються його професійні можливості. Можна впевнено сказати, що й державні підприємства будуть все більше цікавитися, насамперед, фаховим рівнем працівника.

На жаль, нинішня система професійно-технічної освіти залишається досить негнучкою і такою, що не в змозі гарантувати високої якості підготовки. В ній досить великою мірою переважають інерція та інертність попередніх часів, коли позбавлене здорової конкуренції виробництво не мало потреби у випуску конкурентноспроможної продукції, а тому не було зацікавлене у високоякісних фахівцях. Справа в тому, що програми професійного навчання, які використовуються й сьогодні, були складені досить давно, мають жорстку семестрову форму, потребують багато часу для навчання і не можуть бути зміненими у зв’язку з потребами ринку, який перебуває у постійному русі.

Поява гнучкої технології професійного навчання з високим рівнем адаптації до швидкоплинних процесів на ринку праці була викликана потребою в динамічній і радикальній зміні професійно-кваліфікаційного складу робочої сили в країнах з перехідною економікою. Практика свідчить, що в більшості країн, які розвиваються, в економіці створюється не більше 10 відсотків робочих місць для працівників, які поступають з ринку праці. Решта вимушена шукати альтернативні можливості зайнятості, зокрема в сфері індивідуальної трудової діяльності, розвитку власного бізнесу, тощо. У цих умовах спроможність виконувати робітничі завдання в різних професійних сферах виступає важ­ливою передумовою швидкої адаптації безробітних до умов ринку праці. Тому й навчальні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів повинні бути гнучкими, стислими, мати багатоцільову спрямованість. Саме така система професійної освіти здатна вчасно забезпечити потреби виробництва в робочій силі в потрібній кількості та в потрібному місці, сприяти розв'язанню проблеми зайнятості населення.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ 0501022921, natvik78@yandex.ru

Замовити цю роботу за допомогою форми: