перейти на сайт>>

Системний підхід в науках про інформацію

ID роботи: 2262
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти проблеми дослідження
1.1 Аналіз терміносистеми дослідження
1.2 Системний підхід (аналіз) у науковому пізнанні: сутність, принципи
1.3 Науки про інформацію: аналіз і сутність
1.4 Особливості використання системного підходу в інформаційній сфері
Висновки
Список використаних джерелВисновок:

Підхід до системного навчання в галузі сучасних технологій в інформаційній діяльності, який ґрунтується на вивченні реальних об'єктів, розгляді їх залежностей і взаємодії, залучення та актуалізації тих систем знань, які вже мають студенти, дозволяє реалізувати дидактичний принцип проблемності в навчанні і відповідає рівню сучасних вимог розвинених країн світу до знань і умінь, необхідних висококваліфікованому фахівцю у галузі інформаційних систем.

Сьогодні сучасне науково обґрунтоване управління створенням та експлуатацією інформаційної системи має яскраво виражений творчий характер і передбачає колективне організовування розроблення та оцінювання складного взаємопов’язаного комплексу різнорідних елементів.

Зрозуміло, що будь-яка інформаційна система складається з множини різних елементів та зв’язків між ними, що утворюють систему загалом. Такий системний підхід передбачає декомпозицію системи на складові згідно з цілями її функціонування. Складність вивчення інформаційних систем полягає зокрема, в тому, що в їхньому розробленні беруть участь спеціалісти різнофахового спрямування. А це означає, що бачення декомпозиції інформаційних систем є різним. Основні загальноприйняті підходи в цьому акспекті висвітлено у цьому посібнику. З іншого боку, системний підхід передбачає злиття всіх елементів інформаційної системи, функціонування її як єдиного цілого вже із стадії формування.

Системний аналіз — це комплекс спеціальних процедур, заходів, які забезпечують реалізацію системного підходу при вивченні конкретних ситуацій. Він охоплює:

методи і процедури дослідження операцій, які дозволяють давати кількісні рекомендації, необхідні для планування й організації цілеспрямованих дій; методи аналізу систем, які використовуються для визначення завдань і вибору напряму дій, для оцінки поведінки систем в умовах невизначеності;

методи системотехніки, які використовуються для проектування і синтезу складних систем на базі вивчення особливостей функціонування їх елементів.

За своїм характером системний аналіз є науковим процесом (методологією). Підхід з позицій системного аналізу передбачає:

систематичне дослідження і взаємне порівняння тих альтернативних дій, які дозволяють досягати бажаних результатів;

порівняння альтернатив на основі вартості витрачених ресурсів і досягнутих вигод за кожною з них;

врахування і докладний аналіз невизначеностей.

Системні дослідження мають на меті виявити механізм функціонування й розвитку інформаційної системи як об’єкта в її внутрішніх і зовнішніх (взаємовідносинах із середовищем) характеристиках.

Структурне дослідження може абстрагуватися від усього, крім структури об’єкта, що вивчається. Системне дослідження покликане розкрити не тільки принципи взаємозв’язку елементів у цілому, а і їх якісну своєрідність.

Системні дослідження інформації як об’єкта, як правило, зводяться до структурних і функціональних досліджень. При структурному дослідженні предметом досліджень є склад, конфігурація, типологія; при функціональному дослідженні - динамічні характеристики, стійкість, виживання, ефективність, тобто все те, що при незмінній структурі системи залежить від властивостей її елементів і їх відносин.

Крім загальної теорії систем і наук, що займаються вивченням конкретних систем, системні дослідження мають передбачати також такі відгалуження наукового знання, як системний аналіз і системний підхід.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: