перейти на сайт>>

Слідчо-оперативні групи як форма взаємодії слідчого з органами дізнання під час розслідування злочину (за новим КПК 2012 р.)

ID роботи: 5579
Тип роботи:
Об'єм: 29 стор.
Вартiсть: 120 грн.


Змiст:

Вступ

1. Поняття та сутність слідчо-оперативної групи

2. Нормативно-правові основи розслідування злочинів слідчо-оперативною групою

3. Організаційно-правові засади розслідування злочинів слідчо-оперативною групою

Висновок

Список літературиВисновок:

Поєднання слідчих дій з оперативно-розшуковими заходами має важливе значення для розслідування кримінальних справ, для якості проведення слідчих дій і нарешті для надання доказової інформації для справедливого вирішення справи.

Під час розслідування та розкриття злочинів поєднання зусиль слідчих підрозділів та інших підрозділів органів внутрішніх справ називають взаємодією. Як поняття і як вид діяльності взаємодія застосовується в правоохоронній діяльності та регулюється Законами та наказами МВС України такими як Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Наказ МВС України від31.03.2008 року № 160 «Про організацію діяльності органів досудового слідства системи Міністерства органів внутрішніх справ України», Наказ МВС України від 7.09.2005 року № 777 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України на стадіях документування злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляду в суді» тощо.

Правові   засоби планування представляють собою підсистему розсліду­вання злочинів, які, в свою чергу, належать до правових інструментів ОВС України, а остан­ні – загальних юридичних. Дані засоби пред­ставлені у вигляді правових норм переважно підзаконних актів МВС України (постанови та інструкції), проте до них можна віднести й окремі диспозиції норм Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів (ви­значення обставин, що підлягають доказуван­ню, строків).

Наведене дозволяє сформулювати поняття взаємодії слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні злочинів як елемента організації розслідування, що полягає в узгодженому визна­ченні та здійсненні слідчих дій, оперативно-розшукових та інших за­ходів під керівництвом слідчого з метою ефективного вирішення за­вдань кримінального судочинства.

Взаємодія у сфері протидії злочинності на практиці складна й багатогранна. Крім єдиної цілі, яка є головною в організації взає­модії, необхідно враховувати і ряд інших критеріїв: характер зв’язків слідчих, оперативних та інших підрозділів між собою; строки здійснення спільних заходів; функції взаємодіючих слідчих і оперативних підрозділів; стосунок до системи органів, здійснюю­чих оперативно-розшукову діяльність; ступінь конспірації; етапи здійснення спільних слідчих та оперативно-розшукових заходів; суб’єкти взаємодії; форми взаємного інформаційного обміну.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: