перейти на сайт>>

Слідчі версії у плануванні розслідування

ID роботи: 6690
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Поняття слідчої версії як  засобу пізнання

Розділ 2. Значення та місце використання слідчих версій у плануванні розслідування злочину та їх класифікація

Розділ 3. Особливості висунення та побудови слідчих версій

Розділ 4. Логічна структура розвитку слідчої версії

Висновки

ЛітератураВисновок:

Розслідування злочинів вимагає високої організації слідчої роботи. У здій­сненні такої організації велике значення має планування розслідування.

Важлива роль у плануванні розслідування злочинів належить методу рефлексивного мислення та управління. У криміналістичній науці під цим методом розуміють не просто дію іншої людини з урахуванням власних думок, а передбачення її можливих дій, і на цій основі реалізація певного прогнозу, оскільки під час планування слідчий може подумки поставити себе на місце злочинця та прорахувати майже всі ймовірні варіанти дій злочинця та скерувати слідство у заданому напрямку.

Таким чином, що у кримінальній справі версії є певною системою при­пущень загального характеру, які пояснюють подію в цілому, і на окремих складо­вих, що пояснюють елементи цієї події. До останньої категорії відносяться версії стосовно особи, яка вчинила крадіжку майна. Ці версії, у свою чергу, утворюють самостійну систему, яка складається з трьох основних підсистем (груп версій). В основі диференціації версій лежить характер припущення щодо особи злочин­ця. На цій підставі надалі можна побудувати певну систему версій.

З огляду на вищезазначене, планування розслідування контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів є необхідним етапом початку досудового розслідування. Значимість такого планування полягає у організації та направленні слідства у заданому напрямку, а також у визначенні оптимальних  шляхів й алгоритмі дій слідчого відносно кожної слідчої ситуації. Це в свою чергу обумовлює якість роботи слідчого та економить сили та час. Планування розслідування розглядуваного злочину має свої особливості, що залежать від обстановки, яка склалась на місці події та від рівня інформативності слідчого. Основою планування є слідча версія, яка оптимізує роботу слідчого та сконцентровує його увагу на обрання найбільш ефективних й доцільних методів та засобів розслідування кожного окремого кримінального провадження. Індивідуальність  планування розслідування та висунення слідчих версій кожного кримінального провадження надає змогу напрацювати певні особливості та систематизувати їх, що в свою чергу стають певним механізмом для роботи з конкретною категорією злочинів.

Підводячи підсумок аналізу слідчих версій  можна виділити ряд властивих ним ознак:

версії конструюються на підставі аналізу заяви та матеріалів перевірки за фактом скоєння злочину;

в основу версій можуть бути покладені типові обставини, а також аналогічні ситуації;

версії стосуються, у більшості випадків, значного числа осіб;

вони характеризуються складністю, що зумовлюється відсутністю інформації.

При розслідуванні злочинів нерідко має місце ситуація, коли неможливо вірогідно обґрунтувати тільки одну версію. У таких випадках необхідно доводити її істинність шляхом виключення всіх інших версій.

Перевірка слідчих версій повинна здійснюватися за правилами, які передбачають рівнобіжну перевірку висунутих версій. Однак комплекс слідчих й оперативно-розшукових дій повинен, у першу чергу, бути спрямований на виявлення та фіксацію слідів злочину, що могли бути втрачені або навмисно знищені злочинцем.

Правильне визначення змісту слідчої ситуації та висунення всіх необхідних слідчих версій є вирішальним чинником у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: