перейти на сайт>>

Соціальна відповідальність та етичні засади відносин в колективі

ID роботи: 7949
Тип роботи:
Об'єм: 52 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Суть соціального розвитку колективу та його значення в успішному функціонуванні підприємства

1.1. Характеристика соціально-трудових відносин та роль управління соціальними процесами на підприємстві

1.2. Соціально-психологічний клімат як відображення соціальної відповідальності компанії

1.3. Роль етичного фактору в сфері праці і управління персоналом

Розділ 2. Система управління персоналом і організація соціального розвитку на ТОВ «Юмікс»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Юмікс»

2.2. Оцінка ефективності управління персоналом на підприємстві

2.3. Дослідження соціальної відповідальності та етичних засад  відносин в колективі

Розділ 3. Рекомендації щодо впровадження принципів соціальної відповідальності  та корпоративної етики на ТОВ «Юмікс»

3.1. Вдосконалення соціального розвитку колективу компанії

3.2. Рекомендації щодо розробки корпоративного кодексу ТОВ «Юмікс»

Висновки та пропозиції

Література

ДодаткиВисновок:

Таким чином, у курсовій роботі  розглянуто суть соціального розвитку колективу та його значення в успішному функціонуванні підприємства.

Згідно з концепцією соціальної відповідальності підприємства його власник має ухвалювати рішення і здійснювати дії, які збільшують рівень добробуту і відповідатимуть інтересам як суспільства, так і підприємства.

Мотиви соціальної відповідальності з позиції підприємства як організації можуть бути такими: прагнення зберегти успішний і прибуткові стосунки й відносини; прагнення до сприятливих довгострокових перспектив; прагнення встановити відносини між підприємством і суспільством на основі довіри; розвиток корпоративної

культури; прагнення створити міцну соціальну позицію і ділову репутацію.

До соціально відповідальних підприємств прибуток повертається у вигляді збільшення вартості підприємства, підвищенні ефективності праці персоналу, зростання лояльності споживачів, зміцненні конкурентних переваг тощо. Висвітлюючи соціальну діяльність публічно, підприємства одержують віддачу, шляхом формування позитивного інформаційного образу через ЗМІ.

У другому розділі курсоовї роботи був проведений аналіз системи управління   персоналу ТОВ «Юмікс».

ТОВ «Юмікс» має досить просту структуру, що пояснюється відносно не великими розмірами компанії. Одним з найважливіших структурних підрозділів  є відділ кадрів. Досвід показує, що від продуктивної діяльності саме цього підрозділу залежить прибуток і розвиток підприємства.

За період аналізу діяльності ТОВ «Юмікс» із 2012 по 2014 рр. спостерігається збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції на 117,43 %, промисловий персонал збільшився на 58,67 %, продуктивність праці зросла на 37,04 %.

За період з 2012 по 2014 році корисний фонд робочого часу збільшився на 111,58% за рахунок збільшення чисельності робітників та середнього часу роботи. Із позитивних тенденцій відмітимо збільшення невідпрацьованого часу меншими темпами ніж відпрацьованого часу.

На ТОВ «Юмікс» використовується тарифна система оплати праці її основою є тарифні системи і схеми посадових окладів. Тарифна система оплати праці працівників фірми розробляється з урахуванням тарифно-кваліфікаційних довідників і існуючої системи гарантій (не тільки державних) в цій області.

Соціальна політика підприємства є ефективною, та відповідає сучасним вимогам, але треба більше уваги приділяти професійному навчанню робітників підприємства.

У третьому розділі розглянуто рекомендації щодо впровадження принципів соціальної відповідальності  та корпоративної етики на ТОВ «Юмікс». У першу чергу, соціальна діяльність підприємства має бути орієнтована на персонал. Соціальна відповідальність підприємства, що орієнтована на працівників, має проявлятися не тільки в справедливій винагороді персоналу у вигляді заробітної плати і умов праці, але і й низці інших заходів, які спрямовані на формування його лояльності (матеріальне стимулювання; зворотній зв’язок; нематеріальне стимулювання), що є відчуттям відданості і позитивного настрою персоналу по відношенню до підприємства.

Коли ж йдеться про відношення співробітників до працедавця, лояльність виражається в бажанні працювати ефективно, прагненні відповідати принципам підприємства, активно сприяти досягненню його цілей.

Соціальні програми підприємства, спрямовані на суспільство мають інші цілі й способи досягнення. Необхідність у формуванні соціальних програм підприємств обумовлена певними потребами: в зміцненні довіри суспільства; в забезпеченні ефективної діяльності й управління; в удосконаленні відносин на підприємстві; в уніфікації вимог до систем управління.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: