перейти на сайт>>

Специфіка проведення уроків літератури в 10-11 класах загальноосвітніх шкіл Луганщини

ID роботи: 5180
Тип роботи:
Об'єм: 32 стор.
Вартiсть: 70 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ І. Філософсько-освітні та психолого-педагогічні засади методики викладання української літератури в старшій школі

1.1.  Особливості курсу української літератури у 10-11 класах

1.2. Урахування вікових особливостей учнів-старшокласників у процесі викладання української літератури

Розділ ІІ. Методологічні ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ у 10-11 класах

2.1. Уроки літератури в 10-11 класах, їхні типи та специфіка

2.2. Використанні сучасних методів навчання у процесі викладання української літератури у 10-11 класах

2.3. Методика вивчення літературного краєзнавства Луганщини

Висновки

ЛітератураВисновок:

Одне із надзавдань сучасної шкільної літературної освіти – це пошук ефективних засобів виховання молодої людини, здатної до саморозвитку й самореалізації, діалектичного мислення і генерування оригінальних ідей.

Досягнення цієї мети пов’язується з підвищенням особистісної активності учнів, демократизацією та гуманізацією всієї системи освіти, інтеграцією навчально-виховного процесу.

Літературна освіта повинна не тільки прищепити школярам художній смак, сформувати вміння розрізняти високовартісну й низькопробну книжкову продукцію, переживати важливі для духовного становлення особистості естетичні емоції.

Сучасний розвиток педагогічної освіти, новітні інформаційні можливості вимагають від учителів необхідності озброєння новими методичними технологіями викладання української літератури та удосконалення системи філологічної освіти в цілому. Розвиток незалежної держави, зміна світоглядних орієнтирів, громадянське та патріотичне виховання на сучасному етапі висувають перед школою ряд завдань, які б враховували нові можливості осягнення творів художньої літератури, аналіз інформаційних ресурсів та вироблення таких підходів, котрі б дозволили забезпечити формування національної свідомості, світогляду завдяки набуттю достатніх знань про історію власної держави та культуру. Однак, при цьому варто враховувати готовність та можливість учнів сприймати надану інформацію, рівень знань і вміння застосовувати їх.

Важливою на цьому етапі є і здатність співставляти набуті знання з власним досвідом, проводити паралелі з вивченим раніше матеріалом у процесі аналізу позицій образів, мотивації їх поведінки та з метою виявлення рівня свідомого національного вибору. І тут на допомогу вчителям приходять інноваційні технології та методи аналізу, котрі сприяють розвитку творчого мислення учнів, а в недалекому майбутньому, повинні стати тим визначальним важелем, який забезпечить поступовий перехід від традиційної методики до активної взаємодії учня і вчителя, однак не шляхом цілковитого заперечення вироблених та апробованих роками знань, а в процесі їх розумного й логічного поєднання та модернізації.

Отже, знаючи вікові особливості учнів-старшокласників, учитель української літератури повинен будувати уроки таким чином, щоб учням було цікаво, щоб вони захоплювалися процесом, який відбувається на уроці. Тоді урок буде продуктивним і відповідатиме їхнім потребам. Слід звертати увагу не лише на суму знань і навичок, які винесе старшокласник з уроку, а й на те, як він зросте в своєму особистому розвитку, який поступ він здійснить щодо своїх природних здібностей, як зможе самовиразитися.

Перспектива дослідження полягає в тому, щоб з'ясувати, як суперечності вікового розвитку дітей можна повернути на користь розвитку інтелекту, ерудиції, спрямувати особистість дитини на саморозвиток і самоосвіту таким чином, щоб учень усвідомлював постійну необхідність цих процесів.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: