перейти на сайт>>

Специфіка інтерв’ю в інтернет-виданнях (на прикладі «Української правди»)

ID роботи: 6915
Тип роботи:
Об'єм: 90 стор.
Вартiсть: 300 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1.  Інтерв’ю  як жанр журналістики

1.1. Теоретичні підходи до вивчення інтерв’ю як жанру журналістики та його класифікації

1.2. Інтерв’ю як  із жанр масової комунікації та його ознаки

1.3. Трансформація жанру інтерв’ю в сучасній українській пресі

Висновок до розділу 1

Розділ 2. Дослідження специфіки інтерв’ю в інтернет-виданні «Українська правда»

2.1. Жанр інтерв’ю та особливості його розвитку в інтернет-виданні «Українська правда»

2.2. Тематична спрямованість інтерв’ю в інтернет-виданні «Українська Правда»

2.3. Специфічні особливості інтернет-інтерв’ю в «Українській Правді»

Висновки до розділу 2

Висновки

Список літературиВисновок:

Підводячи підсумки дослідження зазначимо, що інтерв’ю є одним з найважливіших жанрів Інтернет-журналістики.

Інтерв’ю  – один із основних та найпоширеніших методів одержання інформації у сфері журналістики, – це жанр публіцистики, вербальне спілкування журналіста з однією чи кількома особами задля отримання інформації та задоволення інформаційних потреб суспільства.

Особливо активного розвитку в сучасній журналістиці набуває переосмислення жанрової своєрідності матеріалів, унікальності зображення подій, явищ, постатей, політичної та духовної сфери суспільства. Науковці все частіше звертають увагу на взаємозв’язок та типологічні ознаки таких творів.

Інтерв’ю відносять до групи інформаційних жанрів, оскільки в сучасній журналістиці у найширшому смислі інтерв’ю розглядають як розмову двох або більше людей з метою отримання нової інформації. Найповнішим, на нашу думку, є визначення інтерв’ю як цілісного акту комунікації, що являє собою діалогічне спілкування журналіста з респондентом у ситуації послідовного чергування питань і відповідей з метою отримання інформації, думок і суджень, що представляють суспільний інтерес. З погляду публіцистики, інтерв’ю – жанр у розмовній формі бесіди автора з компетентними людьми на суспільно важливу тему. Це, власне, і є публіцистичний діалог.

Характеризуючи інтерв’ю як тип тексту, неможливо не торкнутися питання їхньої класифікації. Інтерв’ю класифікують за такими критеріями:

за кількістю співрозмовників: інтерв’ю-монолог (роль журналіста одразу не визначається), інтерв’ю-діалог (діалог за ролями, фіксованими під час комунікації), інтерв’ю-полілог (спілкування одразу багатьох партнерів);

за характером організації: опитування, анкета, прес-конференція;

за типом матеріалу: інформаційні, особистісні;

за характером, тематикою бесіди: політика;

за характером ЗМІ: аудіальні, візуальні;

за характером спілкування: безпосереднє спілкування (обличчя до обличчя), опосередковане спілкування (по телефону); і через Інтернет;

за формою реалізації комунікативної мети: монолог, інформаційне опитування, аналітичне опитування, бліц-інтерв’ю, інтерв’ю-замальовка, інтерв’ю-розповідь, анкета;

за характером питання, що обговорюється: інформаційне, аналітичне, протокольне, інтерв’ю-розслідування, портретне, сатиричне, гумористичне.

Виходячи з різноманітних підходів до визначення типів інтерв’ю, ми бачимо, що цей жанр є особливим чином прагматично організованим типом тексту, який підпорядковується меті – виявити точку зору співрозмовника на певне питання і, водночас, розповісти про співрозмовника, визначити його психолінгвістичний портрет.

Сучасні інтернет-ЗМІ мають певні унікальні переваги, що відрізняють їх від традиційних видань: оперативність, постійний інтерактивний кон­такт з читачами, гіпертекстуальність, мультимедійність, географічна за­гальнодоступність, часовий континуум, персоніфікація, економічність у користуванні.

дослідити теоретичні підходи до вивчення інтерв’ю як жанру журналістики та його класифікації;

охарактеризувати інтерв’ю як  із жанр масової комунікації та його ознаки;

У процесі дослідження було розглянуто особливості   розвитку жанру інтерв’ю в інтернет-виданні «Українська правда». Інтернет-видання «Українська правда  засноване у квітні 2000 року Георгієм Гонгадзе. Особливо популярною "Українська правда" стала під час Помаранчевої революції – восени 2004 року цей інтернет-ресурс був важливою складовою у інформуванні суспільства про стан справ, оскільки з моменту створення він був незалежним. Мова видання – українська і російська. На сайті є стрічка новин з постійним оновленням, архів публікацій, блоги політиків, письменників, журналістів, спортсменів. Основна тематика – політика, соціальні проблеми, економіка. Структура «Української правди» включає такі рубрики: новини, публікації, колонки, інтерв’ю, фото-відео, документи, ВВС, блоги, архів та ін.

Щодо класифікації тематичної спрямованості інтерв’ю в інтернет-виданні «Українська Правда» можна виділити наступні групи: критика різних аспектів політичного та соціального життя України; взаємні обвинувачення українських політиків; характеристика політичних та державних діячів; аналіз політичної ситуації в Україні; політичні та економічні прогнози; відношення українських політиків до резонансних справ; дослідження проблеми протистояння «схід-захід»; дослідження проблеми корупції; висвітлення соціальних питань; спортивна тематика.

Слід зазначити, що левова частка усіх аналізованих інтерв’ю, опублікованих в «Українській Правді» на протязі двох останніх років присвячена критиці різних аспектів політичного та соціального життя України (18% у 2012 році та 22% у 2013 році), а також  взаємним  обвинуваченням  українських політиків (20% у 2012 році та 23% у 2013 році). Лише незначна частка публікацій присвячена аналізу реальної політичної ситуації в Україні. Означену тенденцію не можна назвати позитивною, оскільки «з’ясування стосунків» ніяким чином не сприяє пошуку шляхів покращення політичного та соціально-економічного становища України.

Дослідження специфічних особливостей інтернет-інтерв’ю в «Українській Правді» показало, що за досить нетривалий період часу інтернет-видання «Українська Правда» сформувалось як самостійне видання з власними характерними особливостями. У першу чергу воно відрізняється від звичайних періодичних органів формою подання матеріалів. Як відомо, Інтернет-видання існують у цифровому електронному форматі, у якому можливе розміщення різних видів ін­формації (текстової, звукової, візуальної). Завдяки цьому в межах од­ного часопису можна об’єднати текст, звук, статистичні та динамічні візуальні матеріали (малюнок, фотографія, відео, анімація). Недоліком сайту «Українська правда» є те, що подають лише внутрішні посилання, внаслідок чого аналізована проблематика подається однобічно.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: