перейти на сайт>>

Способи перекладу інфінітивних конструкцій у публіцистичних текстах

ID роботи: 7399
Тип роботи:
Об'єм: 35 стор.
Вартiсть: 110 грн.


Змiст:

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

1.1. Поняття  інфінітиву та інфінітивних конструкцій. Їх  функції в англійських реченнях

1.2. Особливості вживання інфінітиву та інфінітивних конструкцій у публіцистичних текстах

1.3. Структурні особливості інфінітивних конструкцій та способи їх перекладу з англійської

Висновки до 1 Розділу

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ АНГЛОМОВНИХ  ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

2.1. Способи перекладу інфінітивів залежно від синтаксичної функції

2.2. Способи перекладу суб’єктно-предикативних інфінітивних зворотів

2.3. Особливості перекладу об’єктно-предикативних інфінітивних конструкцій

Висновки до 2 Розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

ІЛЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛВисновок:

З огляду на поставлені завдання та виконану роботу, можна підвести наступні підсумки.

У співвідношенні між інфінітивними конструкціями і засобами їх відтворення в перекладі спостерігаються відомі закономірності. Це, по-перше, закономірності загального порядку – такі як постійна необхідність відступати від дослівної точності; визначити вибір окремого елемента в перекладі залежно від його функції в контексті, а не від ступеня прямої формальної відповідності елемента оригіналу.

По-друге, це закономірності конкретного і приватного порядку – такі, наприклад, як однозначність у розкритті терміна, як конкретні форми використання специфічних елементів інфінітивних конструкцій при передачі на українську мову, використання прийнятих в тій чи іншій (англійській та українській) мови стійких сполучень.

Як випливає з аналізу прикладів, принцип перекладу знаходить застосування у всіх формах праці перекладача. Зіставлення різних видів перекладу інфінітивних конструкцій допомагає виявити їх специфіку та особливості передачі  в процесі.

Інфінітив і в англійській, і в українській мовах може виконувати різні синтаксичні функції: підмета, простого присудка, частини складеного присудка, додатка, означення, обставини.

Переклад інфінітивних конструкцій здійснюється багатьма способами, вибір яких залежить від наступних факторів: синтаксична функція інфінітива в реченні, значення дієслова, що вводить конструкцію, її семантичне навантаження. Варто зазначити, що думки різних дослідників стосовно основних способів перекладу здебільшого збігаються.

Як було з’ясовано у другому розділі курсової роботи об’єктні інфінітивні конструкції можуть перекладатися підрядним додатковим реченням, інфінітивом у функції предикатива, іменником тощо. Суб’єктні інфінітивні конструкції окрім підрядного додаткового речення можуть перекладатися за допомогою неозначено-особового речення та безособового речення.

При цьому слід зазначити, що спостерігається загальна тенденція перекладати всі інфінітивні конструкції за допомогою підрядних речень. Такий переклад найповніше передає логічні та причинно-наслідкові зв’язки англійських конструкцій. Однак, існують різноманітні способи перекладу конструкцій, вибір яких великою мірою залежить від синтаксичної функції, що її конструкція виконує в реченні. Оскільки об’єктна інфінітивна конструкція може виступати лише додатком в англійському реченні, а суб’єктна інфінітивна конструкція – лише підметом, то вибір способів перекладу таких конструкцій дещо обмежений. Не зважаючи на це, перекладачі можуть застосувати метод трансформації і передавати ці конструкції за допомогою іменників, інфінітивів, неозначено особових та безособових речень тощо.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: