перейти на сайт>>

Співучасть при вчиненні злочинів у сфер обігу психотропних речовин

ID роботи: 6433
Тип роботи:
Об'єм: 39 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

ВСТУП

1. Співучасть при вчиненні злочинів у сфер обігу психотропних речовин

1.1. Співучасть за Кримінальним Кодексом України, її ознаки, види та форми

1.2. Характеристика злочинів у сфер обігу психотропних речовин

1.3. Співучасть як кваліфікуюча  ознака злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

2. Практична частина

2.1. Аналіз матеріалів обвинувальних вироків судів по злочинам у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

2.2. Аналіз динаміки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема таких, що вчинені у співучасті

ВИСНОВОК

Список використаної літератури

ДОДАТКИВисновок:

Таким чином, у курсовій роботі  досліджено питання, пов’язані з теоретичними проблемами визначення поняття та сутності спільності вчинення діяння як ознаки співучасті в злочині. Розглянуто наукові погляди стосовно цієї проблеми. Визначено спільність як об’єктивну ознаку співучасті, що є зовнішнім проявом суб’єктивних ознак.

Сьогодні значна кількість злочинів відбувається в співучасті, що обумовлює їх підвищену суспільну небезпеку. Деякій категорії злочинів властива тенденція до збільшення частки злочинів, вчинених саме групою осіб, наприклад злочинів у сфер обігу психотропних речовин.

Стаття 26 КК України визначає поняття співучасті у злочині як умисну спільну участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Це визначення дозволяє нам охарактеризувати співучасть як явище в цілому і виділити окремі суттєві його ознаки, що харак­теризують його зміст.

Законодавець також відрізняє обставини вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК (2341-14) , групою осіб і організованою групою осіб. Розглядаючи справу стосовно групи осіб, потрібно з’ясувати чи є:

а) попередня змова;

б) спільне вчинення дій;

в) усвідомлення, що вони діють для досягнення спільної мети - збуту наркотичних засобів і т. ін.

Організована група осіб:

б) попереднє зорганізування у стійке об’єднання для вчинення хоча б однієї дії, передбаченої ст. 307 або іншого (інших) злочинів;

в) єдиний план дій, з розподілом функцій учасників групи;

г) доведення до відома усіх учасників організованої групи цього плану тощо.

В основному групові злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів характеризуються незаконним придбанням та зберіганням наркотиків без мети збуту.

Суть співучасті становить взаємодія співучасників злочину. З об’єктивної сторони зв’язок співучасників полягає у спільній злочинній діяльності декількох осіб, а з суб’єктивної сторони - в умисній участі кожного із них у вчиненні злочину. Завдяки цьому об’єктивні і суб’єкти­вні сторони співучасті не тільки знаходяться у нерозри­вній єдності, але й визначають одна одну.

Залежно від того, яким способом поєднуються зу­силля співучасників при здійсненні спільної злочинної діяльності можна говорити про характер і ступінь суспі­льної небезпеки співучасті у цілому. Тому саме спосіб взаємодії найповніше відображає форму, як із суб’єкти­вної, так із об’єктивної її сторін.

Підсумовуючи вищевикпадене можна дійти виснов­ку, що форма співучасті – це спосіб взаємодії декількох суб’єктів злочину при спільному вчиненні умисного зло­чину, що визначається характером вчинюваних дій, характером суб’єктивних зв’язків між співучасниками та спільністю їх злочинних намірів.

Статистичний аналіз свідчить про поступове і стабільне щорічне зменшення з 2004 року по 2011 рік загальної кількості виявлених злочинів, що вчиняються в сфері обігу психотропних речовин, на 17,7%.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: