перейти на сайт>>

Стан сучасної української лексикографії

ID роботи: 2861
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 90 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ І. Лексикографія у структурі мовознавства
1.1. Загальні поняття про лексикографію
1.2. Предмет і завдання лексикографії як науки
Розділ ІІ. Розвиток та сучасний стан української лексикографії
2.1. Історія української лексикографії
2.2. Характеристика сучасного стану української лексикографії
Розділ ІІІ. Проблеми української лексикографії
Висновок
Список використаних джерелВисновок:

В результаті опрацювання матеріалу по даній курсовій роботі, можна дійти висновків, що лексикографія є дуже важливою складовою частиною при вивченні мови. У лексикографії існують такі види словників: одномовні, словники іншомовних слів, термінологічні словники, словники мови окремих письменників, діалектичні, словники синонімів, омонімів, антонімів, паронімів. Широко використовуються довідково-лінгвістичні – орфографічні, орфоепічні, етимологічні, фразеологічні, словники складних випадків слововжитку тощо. Лексикографічні праці відомих авторів ХІХ сторіччя стали міцним підґрунтям для подальшої роботи над українськими словниками вже в період після проголошення незалежності України. У складних умовах сьогодення наші мовознавці спромоглися на нові вагомі здобутки. Справедливо зазначає Л. Полюга, що «в минулому українське словництво виконувало важливі лінгвістичні та етнічні завдання, а на теперішньому етапі українські лексикони перш за все стали прикметою державотворчих процесів».

Лексикографія - розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Відповідно до цього виділяють практичну і теоретичну лексикографію. Тісно пов’язана з лексикологією. Лексикографія виникла з практичних потреб пояснення незрозумілих слів, яке початково здійснювалося у вигляді глос, тобто тлумачення написів на полях і в тексті рукописів книг.

До активного теперішнього словникарського піднесення спричинилися різні чинники, але серед них найважливішим є державність української мови і потреба розширяти сфери її використання, які до цього часу наполегливо заповнювалися російською мовою. Крім того, українська мова поступово виходить на глобальний простір. Це особливо яскраво проявляється при публікації документів міжнародних стосунків, зустрічах дипломатів різних рангів, підписанні міжнародних протоколів, підготовці державних стандартів, при оформленні документації внутрішньодержавного та міжнародного зразків. Звичайно, дехто може закинути, що тут ще багато недоліків. Так, але сам факт існування таких речей вимагає мобілізувати сили в лексикографічному виробничому напрямку. Якби там не було, та час вимагає від багатьох урядовців розмовляти українською мовою, видавати документацію по-українському, а це знову ж ставить вимогу створювати відповідні загальномовні та довідкові спеціальні термінологічні лексикографічні видання, бо вся документація має вестися українською мовою як державною. Сьогодні лексикографія є важливою і потрібною, вона стала одним із необхідних компонентів розбудови державності. Це, як було показано, яскраво демонструють видання термінологічних та інших словників, які здійснюють колективи авторів, а також окремі особи.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: