перейти на сайт>>

Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами

ID роботи: 858
Тип роботи:
Об'єм: 41 стор.
Вартiсть: 60 грн.


Змiст:

Вступ
1. Виробничо-фінансова хараткеристика господарства та організація облікової роботи стов „агрофірма „соснове”
2. Економічний зміст обліку розрахункових операцій
3. Постанова кабінету міністрів україни „про норми відшкодування затрат в межах україни і за кордон”
4. Облік розрахунків з підзвітними особами
5. Систематизація обліку розрахунків з підзвітними особами при різних формах обліку
Висновки та рекомендації
Використана література
ДодаткиВисновок:

В даній роботі було розглянуто основні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами.

Основним первинним документом, що відображає розрахунки з підзвітними особами, є звіт про використання підзвітних сум. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на активному рахунку 372.

Облік розрахунків з підзвітними особами, як і весь бухгалтерський облік в Україні, має ряд недоліків і потребує, на нашу думку удосконалення

Основним недоліком на сьогодні є недосконалість законодавчої бази, неузгодженість фінансового та податкового законодавства. Так, необхідно узгодити строки звітування по одержаним підзвітним сумам у Положення про касові операції та Законі України «Про прибуток підприємства».

Також потребує уваги якомога швидше введення на усіх підприємствах комп’ютерної форми бухгалтерського обліку.

Комп'ютерна форма обліку значно прискорює процес обробки документів. дозволяє провести поглиблений аналіз діяльності підприємство. Але для цього необхідна серйозна підготовка облікових працівників не тільки в плані знання процедур введення, але і аналізу даних. У ідеалі вони повинні володіти і навичками програмування. Недоліком даної форми обліку є залежність людини від технічного пристрою, який схильний до збоїв в роботі.

Основні помилки, що виникають на підприємстві при оформленні розрахунків з підзвітними особами, пов'язані з недотриманням норм оформлення виправдувальних документів, підтверджуючих витрати підзвітної особи; відсутністю необхідних первинних документів що регламентують суми проведених витрат, а також правомірності підзвітної особи здійснювати дані витрати, що веде до свідомих або випадкових помилок у визначенні бази оподаткування при розрахунку податків на прибуток. На даний час одним з негативних явищ в господарстві є недостатня забезпеченість бланками необхідних документів. Так, працівникам планово-економічної служби підприємства доводиться пристосовувати або наявні бланки, яких є лишок у господарстві, або використовувати пустографи, надаючи їм бажаного змісту. Про накопичувальні документи та відомості можна сказати теж саме. Враховуючи те, що використовуються бланки документів різні за розміром, то легше відшукати потрібну інформацію, яка накопичувалася в них на протязі року, групуванням даних документів за розміром, кольором і т.п. Крім первинних документів по обліку витрат на виробництво продукції сільського господарювання, відчувають нестачі по регістрах синтетичного і аналітичного обліку, зокрема забезпеченість господарства журналами-ордерами, журналами обліку. В процесі написання роботи було підтверджено, що розрахунки з підзвітними особами охоплюють значні об'єми господарської діяльності підприємства.

Основними шляхами удосконалення даної ділянки обліку може бути:

- систематизація і аналіз інформації про підзвітних осіб та інших дебіторів підприємства;

- моніторинг заборгованості підзвітних осіб та своєчасне притягнення їх до відповідальності за порушення законодавства;

- контроль за заборгованістю, строк сплати по якій ще не настав, а також за заборгованістю, не сплаченою в строк;

- комп’ютеризація як обліку розрахунків з підзвітними особами зокрема, так і всього облікового процесу в цілому.

Для вдосконалення обліку на підприємстві необхідно замінити пустографи на відповідної форми документ, що відповідає чинному законодавству. Для підвищення оперативності отримання інформації про зміни в законодавстві придбати електронну правову систему. Щоб запобігти надмірного збільшення заборгованості за підприємством перед працівниками по розрахунках з підзвітними особами потрібно посилити контроль за розрахунками та вчасно погашати заборгованість.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: