перейти на сайт>>

Стан та перспективи розвитку систем управління підприємствами готельної індустрії Луганської області

ID роботи: 1958
Тип роботи:
Об'єм: 122 стор.
Вартiсть: 400 грн.


Змiст:

Вступ
Розділ і. Сучасні тенденції розвитку системи управління підприємствами готельного господарства
1.1. Еволюція систем управління підприємствами в трансформаційній економіці
1.2. Особливості управління готельними підприємствами
1.3. Стратегія розвитку системи управління підприємствами готельного господарства
Висновки до розділу
Розділ 2. Методичні аспекти вдосконалення системи управління підприємствами готельного господарства луганської області
2.1. Розвиток готельного бізнесу у Луганській області
2.2. Сучасний стан систем управління підприємствами готельного господарства
2.3. Проблеми і завдання вдосконалення системи управління готельними підприємствами
Висновки до розділу
Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності системи управління підприємствами готельного господарства
3.1. Вдосконалення організаційної структури управління готелем
3.2. Роль маркетингової діяльності у вдосконаленні системи управління готельними підприємствами
3.3. Принципова схема системи управління готельним підприємством
Висновки до розділу
Висновок
Список літератури
ДодаткиВисновок:

В ході виконання магістерської роботи відповідно до основної мети дослідження були отримані результати, що дозволяють зробити наступні висновки.
Готельний комплекс Луганська вийшов з кризи і зберігає тенденцію до поступального розвитку. Попит на готельному ринку Луганська є малоеластичним. При нееластичному попиті клієнти не реагують на зниження ціни підвищенням кількості покупок. Стосовно готельного бізнесу це означає, що зниження або підвищення ціни на послуги розміщення не супроводжується підвищенням або зниженням завантаження готелів. В середньому ж сегменті унаслідок відсутності конкуренції виявляється тенденція до зростання цін при одночасному зростанні заповнюваної об'єктів розміщення.
В цілому сучасне готельне господарство України характеризується великими диспропорціями в структурі попиту і пропозиції, що виявляються в невідповідності світовим стандартам якості обслуговування при світовому рівні цін, браку кваліфікованих фахівців готельного ринку, застаріванні матеріально-технічної бази більшості готельних комплексів, відсутності організаційних знань в області готельного менеджменту і маркетингу, що не дозволяє ефективно управляти готельними підприємствами.
Управління готельними підприємствами ускладнюється абсолютною інформаційною непрозорістю, а необхідність внесення змін в господарську діяльність і систему управління з метою збереження конкурентноздатності стає все більш очевидною.
Проведені дослідження виявили порівняно невисоку ефективність управління готельними підприємствами вітчизняними топ-менеджерами. Для підвищення завантаження і рівня прибутковості готельних підприємств м. Луганська необхідна радикальна зміна системи управління. Наявність в готелі технічних умов для виробництва послуг не гарантує якість обслуговування і стабільний дохід.
Для досягнення успіху підприємства в короткостроковій і довгостроковій перспективі в першу чергу повинні бути забезпечені організаційні умови, тобто розроблена і упроваджена спеціальна система управління. Застосування ефективних методів управління в умовах дефіциту грошових коштів могло б значно збільшити показники діяльності готелів навіть при мінімальних вкладеннях в модернізацію матеріально-технічної бази, навчання персоналу і просування послуг.
Таким чином, головний потенціал розвитку сучасних готельних підприємств міститься в рівні менеджменту. Ні розробка і реалізація ефективної стратегії, ні успішні організаційні зміни в готелі неможливі, якщо у неї немає дієвого механізму управління організаційними знаннями, а високі показники ефективності управління недосяжні без централізації управління, формування цілісної адміністративної системи, що відповідає найвищим вимогам сучасного менеджменту.
Потенціал готелю більшою мірою залежить від грамотного менеджменту і успішної маркетингової політики, чим від приналежності до сегменту, вираженого в класності. У зв'язку з цим необхідно більше уваги приділяти питанням місії і стратегії організації, визначенню оптимальної організаційної структури, розподілу прав, повноважень і обов'язків, а також питанням вибору відповідного маркетингового інструментарію.
Діяльність, пов'язана з вдосконаленням організаційної структури в готельному бізнесі, не є одноразовою, разовою. Отримана у результаті розробки організаційна структура - це не застигла форма. Оскільки організаційні структури ґрунтуються на планах, то істотні зміни в планах можуть зажадати відповідних змін в структурі. У готелях, що діють, до процесу зміни структури слід відноситися як до реорганізації, оскільки цей процес, як і всі функції організації, нескінченний. Вимоги зовнішнього середовища, у свою чергу, визначаються в ході планування і контролю. При вдосконаленні систем управління і їх організаційних структур мова йде не тільки про вдосконалення власне організаційної структури, але і про те, яку користь створення (або усунення) тих або інших функцій і підрозділів апарату управління принесе для досягнення кінцевої мети діяльності готелю. У зв'язку з цим діяльність по вдосконаленню організаційної структури повинна увійти до практики управління сучасними готельними підприємствами.
У роботі пропонуються алгоритм послідовного вирішення завдань системи управління, нові організаційні схеми систем управління, а також розробка проекту вдосконалення організаційної структури управління готелем і її схема.
Дослідження виявило ряд причин, які свідчать про необхідність пошуку і впровадження нових інструментів і методів організації управлінських дій на потокові процеси в готельному бізнесі.
Новий підхід у сфері гостинності, заснований на організації цілеспрямованих управлінських дій на потокові процеси, вимагає систематизації і побудови методології опису руху, перш за все, інформаційних і фінансових потоків з урахуванням специфіки готельної індустрії при використанні новітніх інструментів і механізмів управління.
Таким чином, для організації управлінських дій на потоки готельних послуг необхідно проводити комплексний аналіз особливостей відповідних їм інформаційних і фінансових потоків, як окремо, так і у взаємозв'язку один з одним з урахуванням специфіки готельного підприємства, а також здійснювати їх ранжирування відповідно до вказаних методів. Як показала практика, ефективність організації дій, що управляють, на потокові процеси в готельному бізнесі з урахуванням сформульованих завдань і представлених методів вельми істотна.
Комплексний підхід до управління готелем в цілому зводиться до побудови і використання представленої системи управління готельними підприємствами. Впровадження даної системи на готельних підприємствах дозволяє максимально задіювати простоюючі виробничі потужності, підвищити рівень продуктивності персоналу, понизити собівартість обслуговування при одночасному вдосконаленні системи якості, максимізувати загальний дохід готелю.
Необхідно відзначити, що можливість впровадження всіх запропонованих в даній роботі заходів і отримання відповідних результатів у вигляді ефективного управління існує тільки за умови наявності в готелі високопрофесійної команди управлінців, що усвідомлюють необхідність здійснення організаційних змін і систематизації ресурсів управління готельного підприємства, які володіють знаннями практичного застосування сучасних інструментів управління.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: