перейти на сайт>>

Статистика зовнішньої торгівлі України

ID роботи: 6705
Тип роботи:
Об'єм: 48 стор.
Вартiсть: 80 грн.


Змiст:

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

1.1. Сутність і завдання економіко-статистичного аналізу зовнішньої торгівлі

1.2. Нормативно-законодавча база регулювання статистики зовнішньої торгівлі України

1.3.Зміст та показники зовнішньої торгівлі

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

2.1 Методологічні засади статистичного аналізу зовнішньоекономічної діяльності

2.2. Динаміка експорту та імпорту України

2.3. Географічна  структура зовнішньої торгівлі

2.4. Статистичний аналіз ефективності зовнішньої торгівлі

Висновок до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ОБЛІКУ  ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

3.1. Сучасний стан зовнішньої торгівлі України

3.2. Проблеми обліку статистики зовнішньої торгівлі України

3.3. Удосконалення статистичного обліку зовнішньої торгівлі України

Висновки до розділу 3

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИВисновок:

Статистика зовнішньої торгівлі збирає та аналізує дані, які характеризують досягнутий рівень товарообороту з іншими державами, стан торговельного балансу, обсяг експорту, імпорту реекспорту, зміни в товарній структурі експорту та імпорту. Завдяки цим даним можна проаналізувати результати розвитку економічних зв’язків з іншими країнами, темпи зміни експорту, імпорту і товарообороту, обчислити пропорції, що склалися у зовнішній торгівлі.

Зовнішня торгівля України у період 2008-2013 рр. розвивалася під впливом двох визначальних подій: членства у СОТ, набутого у 2008 р., та світової фінансово-економічної кризи. Членство в СОТ надало національним експортерам низку переваг, пов’язаних зі скасуванням квотування експорту української металопродукції, зменшенням антидемпінгових обмежень тощо. Разом з тим, зміцнення позицій України на зовнішніх ринках не змогло відвернути обвальне скорочення обсягів експорту України. Кризове зменшення зовнішньоторговельного обороту в Україні досягло пікових значень у четвертому кварталі 2008 року, коли воно склало 33 % порівняно з попереднім кварталом, тоді як загалом у світі аналогічний показник становив 20 %. Така ситуація значною мірою була спричинена зниженням попиту на традиційні експортні товари України (металопродукцію, хімічну та сільськогосподарську продукцію). Водночас – внаслідок девальвації національної валюти та падіння купівельної спроможності населення – суттєвого скорочення також зазнав імпорт .

Перші ознаки відновлення світової економіки, підвищення цін на продукцію чорної металургії та сировинні ресурси сприяли збільшенню вартісних обсягів товарного експорту України. Аналіз щомісячних даних щодо зовнішньої торгівлі товарами України свідчить, що позитивна динаміка експортно-імпортних операцій поступово відновлюється після різкого падіння внаслідок світової фінансово-економічної кризи 2008-2010 рр.

Встановлено, що розбіжності в даних торговельних країн-партнерів – наслідок дії багатьох факторів. Результати дослідження свідчать, що найчастіше розбіжності в даних країн виникають за рахунок систем торгівлі, які використовують країни при складанні зовнішньоторговельної статистики, встановлення країни-партнера в експорті/імпорті товарів, а також завищення (заниження) вартості товарів з метою ухилення від сплати податків.

Метод «дзеркальної статистики», за умови коректного його використання, дає можливість визначити і проаналізувати причини розбіжностей в даних у взаємовідносинах з конкретними країнами, виявити ті сфери у статистиці зовнішньої торгівлі товарами, які мають серйозні недоліки в обліку, обробленні, формуванні даних, а також знайти шляхи вдосконалення та доопрацювання даних статистики зовнішньої торгівлі товарами.

Перед статистикою України стоїть дуже непросте завдання щодо вдосконалення збирання первинних статистичних даних зовнішньої торгівлі, а також розрахунку макроекономічних показників для подальшого їх використання. Статистика зовнішньої торгівлі є однією з наймолодших галузей статистики в Україні, що зумовлює відсутність досвіду з організації статистики міжнародної торгівлі, наявність певного розриву з загальносвітовою статистичною практикою та необхідність переймати досвід у цій сфері в інших держав. Досі за багатьма напрямками не забезпечувалось зіставлення з міжнародними стандартами, показниками та методами їх формування, що використовуються розвиненими країнами та міжнародними організаціями. У вирішенні зазначених питань першочергове значення має побудова та ефективне використання методології статистичного забезпечення зовнішньої торгівлі.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: