перейти на сайт>>

Стилістичні функції жаргонізмів в англійському художньому тексті

ID роботи: 6158
Тип роботи:
Об'єм: 31 стор.
Вартiсть: 150 грн.


Змiст:

Вступ

Розділ 1. Жаргонізми як особлива лексична категорія. Особливості жаргонізмів англійської мови

1.1. Жаргонізми та їх роль у сучасній комунікації

1.2. Загальна характеристика жаргонізмів англійської мови

Розділ 2.  Стилістичні функції жаргонної лексики англійської мови

2.1. Комунікативна функція жаргонізмів

2.2. Когнітивна функція сленгових лексичних одиниць

2.3. Експресивна функція англійських жаргонізмів

2.4. Номінативна, психологічні та естетичні  функції англійських жаргонізмів

Висновок

Список літературиВисновок:

Таким чином, у курсовій роботі розглядається поняття «жаргон». Подається класифікація літературної та нелітературної лексики, погляди різних авторів на проблему виникнення та розвитку жаргонізмів. Проаналізована специфіка вживання жаргонізмів в різних соціальних та професійних групах людей, їх функції та роль у процесі комунікації. Наведено приклади сучасного англійського жаргону. Поняття жаргонізм розглядається у зв’язку із іншими соціолектами (сленгізм, арго, вульгаризми і т.д.).

В сучасній англійській мові існує прагнення до демократизації або до зниження літературної норми мови, що знаходить своє віддзеркалення у всіх сферах суспільного життя і безпосередньо в сучасній англомовній художній літературі.

Жаргонізми – соціальний діалект; відрізняється від літературної мови специфічною лексикою і вимовою, але не має власної фонетичної і граматичної системи. Як здебільшого, це словник розмовного мовлення людей, зв’язаних певною спільністю інтересів.

В англійській мові сленг є активною складовою живої розмовної мови, представляє значну частину її словникового складу, тому що різноманіття інтересів суспільства, оцінка окремих явищ носіями мови, які належать до різних соціальних і професійних груп, знаходить яскраве відображення в сленгу.

Просторічні елементи, жаргонізми, сленгізми, діалектизми маркують мову мовця й подають сигнали про його соціальний та культурно-мовний статус: to fat-cat - отримувати або намагатись отримати спеціальні привілеї; wire-puller - майстер залаштункових махінацій (театр. ляльковод, лялькар).

Як лексико-семантичний засіб оцінки виступає емоційно-експресивна лексика, яка визначається як лексико-семантичні варіанти слова, що є носієм інформації про морально- оцінне ставлення мовця до реальної дійсності.

Жаргонізми у художньому тексті на загальному нейтральному фоні літературного стандарту несуть певне соціальне і стилістичне навантаження. Іноді, використовуючи у тексті жаргонну лексику, автор сам дає безпосередній переклад: «Hop in my kemp and let’s take off for the casbah»... «Beatnik lingo», he explained to the novice kindly. «Translated,, it means get in my car and we’re off for Lover’s Lane.» (Zugsmyth). Буває, що письменник дублює жаргонізм іншим, більш відомим, наприклад, солдатський жаргонізм другої світової війни семантизується жаргонізмом першої світової війни: «I reckon they were kept too long in action. They are all bomb-nutty. They called it shell shock in World War I.» (Fuller). Отже, використання жаргонізмів потребує від письменника великого такту та майстерності.

В літературно-художніх творах жаргонізми використовуються переважно з метою створення відповідного описуваному емоційного й соціального колориту, а також з метою мовленнєвої характеристики осіб, про яких ідеться.

Спільність інтересів може бути найрізноманітнішою, тому існують різні види жаргону.

Використання у творах нелітературного лексичного матеріалу жодною мірою не ставить під сумнів їхню літературність. Воно, на наш погляд, є естетично й комунікативно вмотивованим, оскільки лексика й фразеологія з кримінального жаргону, а також з молодіжного сленгу широко використовується в текстах найрізноманітнішої тематики, вона фігурує в офіційній і неофіційній мові людей різного соціального статусу, віку, культурного рівня. Без неї вже просто не можливо достовірно показати сучасну дійсність, як би негативно не сприймалися подібні лексеми консервативним колом читачів.

І хоча численні жаргонізми привносять у сучасне комунікативне середовище негативне сприйняття життя, грубі, натуралістичні номінації й оцінки, примітивне, приземлене вираження думки та емоцій проте, найчастішою причиною уживання в молодіжному сленгу саме занижених лексичних одиниць є прагматичний аспект: потрібно сказати швидко, точно передати значення інформації, витрачаючи мінімум часу, мінімум слів, при цьому бути зрозумілим відразу й правильно.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: