перейти на сайт>>

Стилі педагогічного спілкування

ID роботи: 1609
Тип роботи:
Об'єм: 30 стор.
Вартiсть: 30 грн.


Змiст:

Вступ
1. Поняття педагогічного спілкування як творчого процесу, його функції та складові
1.1. Поняття, особливості та функції педагогічного спілкування
1.2. Педагогічне спілкування як діалог
1.3. Культура педагогічного спілкування
2. Стилі педагогічного спілкування: характеристика та особливості
2.1. Стилі педагогічного спілкування та їх технологічна характеристика
2.2. Класифікація та особливості стилів педагогічного спілкування
2.3. Шляхи вдосконалення культури спілкування
Висновки
Використана література



Висновок:

Особливе значення в педагогічній практиці, успішній життєдіяльності освітньої установи має встановлення контактів педагогів із колегами, учнями, батьками.
Їхні взаємини, тісне співробітництво обумовлюють необхідність удосконалювання форм і способів взаємодії школи та родини, педагогів і батьків учнів.
Можна запобігти багатьох конфліктів, якщо без амбіцій, уважно та сторонньо розглянути ту чи іншу ситуацію, критично поставитись до власних учинків і рішень відповідно до педагогічних ситуацій.
Усе це й визначає стиль і техніку педагогічного спілкування.
Особистісні якості вчителя виявляються в усьому, що би він не робив, у тому числі й у стилі його спілкування з учнями, який певною мірою визначає ефективність навчання та виховання, а також формування міжособистісних відносин у навчальному середовищі.
Спілкування у звичному розумінні “промовляння” виникло на основі трудової спільності людей Саме у процесі спільної дії виникла потреба розуміти одне одного. Проблема спілкування є специфічною і пронизує всю життєдіяльність людини, тому вона вивчається у філософії, психології, лінгвістиці, естетиці, соціології та педагогіці.
В основі спілкування лежить слово, якому В. О. Сухомлинський надавав особливого значення у праці вчителя, оскільки був переконаний, що вчителя має вміти створити такий психологічний контакт, без якого не може бути продуктивної взаємодії. Одним з головних умінь, якими повинен володіти вчитель, на думку В. О. Сухомлинського, повинно стати вміння спілкуватися з- дітьми і отримувати радість від цього спілкування [30, 110]. Великий педагог пов’язував із спілкуванням розвиток дитини, наголошуючи на тому, що „духовний розвиток школяра невідривно пов’язаний з розвитком його мовлення. Завдяки мовленню людині стають доступними різноманітні джерела, що живлять емоційну, інтелектуальну і вольову сфери його духовного життя. У мовленні відображається і проявляється ідейна спрямованість духовного життя людини, слово включає в себе невичерпні можливості впливу на світоглядну сторону духовного життя” [30, 112].
В умовах сучасного внутрішкільного життя намічаються нові тенденції у розв’язанні проблеми спілкування вчителя і учнів, школярів між собою. Учні активніше вимагають взаєморозуміння, поваги, участі у вирішенні всіх проблем школи, організації уроків, на яких ніхто не відчуває почуття страху. Вони хочуть, щоб педагоги прислуховувалися до їх думки, правильно реагували на справедливі зауваження. Все це потребує реалізації вимог принципу гуманізації, на чому особливо наполягав В. О. Сухомлинський. Існує ряд факторів, що зумовлюють формування відносин педагогів і учнів: соціальна ситуація розвитку; найближче оточення школярів і педагогів; атмосфера школи, стиль і тон її життя; майстерність вчителя, культура його спілкування; взаємодія педагогів і учнів. Важливе місце у педагогічному спілкуванні належить професійним і особистим якостям учителя. Для того, щоб учитель будував конструктивні взаємовідносини, необхідно не тільки володіти технікою спілкування. Цей процес потребує, щоб особистість, яка стоїть за цією технологією, була наповнена глибоким гуманним змістом, на що постійно вказував у своїх роботах В. О. Сухомлинський.


НА САЙТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ СКАЧУВАННЯ РОБІТ, ВОНИ ВИСИЛАЮТЬСЯ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ ПІСЛЯ ОПЛАТИ. Для того, щоб ознайомитись з оглядом цієї роботи у форматі відео, отримати звіт з перевірки на плагіат та іншу інформацію, звертайтесь за телефоном +380501022921 (Telegram, Viber, WhatsApp) або n0501022921@gmail.com

Замовити цю роботу за допомогою форми: